Hata mesajı

Aradığınız sayfa bulunamıyor. Sizin için gruplar arge esgudum dergi 2005 terimiyle bir arama gerçekleştirildi.

Aradığınız sayfa bulunamıyor

 1. TÜBİTAK’ın 50 Yıllık Öyküsü

  İnönü, Prof. Dr. Cengiz Uluçay ve Sami Küçük tarafından kurulan TÜBİTAK, yarım asrı geride bıraktı. Dergi ... araştırmacılara Ar-Ge ve yenilik alanında önemli destekler sunarken, Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na ...

 2. Ar-Ge Faaliyetlerimiz

  Arge faaliyetlerimiz. ...

 3. TÜBİTAK 1007 Programında Değişiklikler Yapıldı

  TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana, kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarının ...  erişilebilir. Kamu Kurumları’nın öncelikli Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarının sistematik bir yaklaşımla tespiti, projelerin başvuru ve değerlendirme süreçlerinin kısaltılması, tüm yetkin yürütücü kurumların Ar-Ge ...

 4. Meraklı Minik

  Meraklı Minik, her ayın 1’inde çıkan 32 sayfalık bir dergi. 2007 yılından beri aylık olarak yayımlanan dergi, 3 ve üzeri yaşlardaki çocuklara sesleniyor. Aylık baskı sayısıysa ortalama 50.000 adet. Derginin her sayısında ayrı bir tema işleniyor. İçinde çocukların keşif, araştırma ve merak duygularını ...

 5. Kapsam

  2005-2010 aracılığıyla Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin önemli düzeyde geliştirilmesine yönelik yakalanan ... UBTYS 2011-2016’da ülkemizin BTY vizyonunun gerçekleştirilmesinde, Ar-Ge ve yenilik sistemindeki ... sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşümünün teşvik edilmesi Çok ortaklı ve çok disiplinli Ar-Ge ve yenilik ...

 6. TÜBİTAK Ar-Ge ve Yenilik Günleri

  TÜBİTAK Ar-Ge ve Yenilik Günleri yapılış sırasına aşağıdaki listede verilmektedir:      10 Mart 2009 Ege Bölgesi TÜBİTAK Ar-Ge  Günü      8 Ekim 2009 Güneydoğu Anadolu Bölgesi TÜBİTAK Ar-Ge Günü      13 Kasım 2009 Doğu Anadolu Bölgesi TÜBİTAK Ar-Ge Günü      4 Şubat 2010 Akdeniz Bölgesi TÜBİTAK Ar-Ge ...

 7. Ar-Ge Reform Paketi Galeri

  Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Programı Yapıldı « » ...

 8. 2014 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri Anketi Sonuçları Açıklandı

  TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2014 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL olarak gerçekleşti.  Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı %1,01; Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı ...

 9. 2012 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri Anketi Sonuçları Açıklandı

  TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2012 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2012 yılında bir önceki yıla göre bir önceki yıla göre %17,1 artarak 13,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı %0,92, Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge ...

 10. 2011 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri Anketi Sonuçları Açıklandı

  TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2011 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,4 artarak 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı yüzde 0,86, Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli 92.801, ...

Sayfalar