Hata mesajı

Aradığınız sayfa bulunamıyor. Sizin için kasim folklor poems terimiyle bir arama gerçekleştirildi.

Aradığınız sayfa bulunamıyor

 1. 1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2. Aşama Sonuçları Açıklandı

  “1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön değerlendirme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK)’nun görüşleri doğrul ...

 2. ARDEB 1000 Projelerine İlişkin Değerlendirme Süreci Tamamlandı

  “1000-Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı”’ nın ”Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması” başlıklı çağrısı kapsamında 2015 yılı 1. döneminde Kurumumuza sunulan projele ...

 3. Araştırma Projelerinde En Çok Karşılaşılan İade Nedenleri

  Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na sunulan proje önerilerinin bilimsel değerlendirmeye alınmadan, ön değerlendirme sonucunda iade edilmesine yol açan nedenlerin başlıcaları aşağıda verilmektedir: 1. Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal /Özel İzin Belg ...

 4. ERA-NET Akıllı Kentsel Sistemler (Smart Urban Futures) Çağrısı Açıldı

  Ufuk 2020 programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen JPI Urban Europe’un dördüncü çağrısı olan ERA-NET Akıllı Kentsel Sistemler (Smart Urban Futures- ENSUF) çağrısı 2015 yılı Aralık ayında açılmıştır. Belirlenen üç çağrı başlığı aşağıdaki ...

 5. ERA-CVD Projesi 2016 Yılı Çağrısı Açıldı

  ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Sağlık, Demografik Değişim ve Refah" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİ ...

 6. ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2016 Çağrısı Açıldı

  ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. ERA-NET NEURON Projesi çağrısı 2016 Ocak ayında a ...

 7. ERA-NET Cofund WaterWorks 2016 Çağrısı Ön Duyurusu

  Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı ERA-NET Cofund WaterWorks 2016 projesi Ocak ayı itibariyle başlamıştır. Su (Water JPI) ve Gıda, Tarım ve İklim Değişikliği (FACCE JPI) Ortak Programlama ...

 8. ERA-NET JPI-EC-AMR Projesi Çağrısı

  ERA-NET JPI-EC-AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. ERA-NET JPI-EC-AMR Projesi çağrısı 2016 Ocak&# ...

 9. ERA-NET SusAn (European Research Area on Sustainable Animal Production Systems) Projesi Çağrısı Açıldı

  ERA-NET SusAn (European Research Area on Sustainable Animal Production Systems) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Proje fon sağlayan kuruluşlar, Avrupa ...

 10. ARDEB 1003 Programı Kapsamında 25 Yeni Çağrı Açıldı

  TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemek ...

Sayfalar