Hata mesajı

Aradığınız sayfa bulunamıyor. Sizin için gruplar arge esgudum dergi 2005 terimiyle bir arama gerçekleştirildi.

Aradığınız sayfa bulunamıyor

 1. Formlar

  1 Seri No’ lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “Ar-Ge Projesi Değerlendirme Raporu” başlıklı doküman formatı ...

 2. Başvuru Tarihleri

  Başvuru nereye yapılır? 193, 5520 ve 5746 sayılı kanunlarla sağlanan Ar-Ge indiriminden ... Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef tarafından başvurusu yapılmış Ar-Ge İndirimine konu projenin, Ar-Ge faaliyeti olup olmadığına ilişkin değerlendirmesini yapmak üzere TÜBİTAK’a gönderir. ...

 3. Kriterler

  TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeler için ayrıca bir değerlendirme kriteri bulunmamaktadır. TÜBİTAK'ın desteklediği bir proje değilse Ar-ge niteliğini değerlendirmek üzere hakem görüşüne başvururlur. ...

 4. Yöntem

  Ar-Ge İndirimine konu proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş bir proje ise: TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelere ilişkin, Ar-Ge indiriminden yararlanabilmek için, TÜBİTAK’ dan alınan destek karar ... İndirimler)). Ar-Ge İndirimine konu proje, TÜBİTAK’ ın desteklediği bir proje değilse: TÜBİTAK ilgili proje ...

 5. Kimler başvurabilir?

  Başvuru nereye yapılır? 193, 5520 ve 5746 sayılı kanunlarla sağlanan Ar-Ge indiriminden ... Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef tarafından başvurusu yapılmış Ar-Ge İndirimine konu projenin, Ar-Ge faaliyeti olup olmadığına ilişkin değerlendirmesini yapmak üzere TÜBİTAK’a gönderir. Ar-Ge ...

 6. Destek Kapsamı

  Ar-ge indirimi uygulaması hakkındaki bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında 1 Seri No.lu Tebliğ (10. Diğer İndirimler) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (3., 5. ve 6. madde) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin ...

 7. Yönetmelik ve Esaslar

  Ar-ge indirimi uygulaması hakkındaki bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında 1 Seri No.lu Tebliğ (10. Diğer İndirimler) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (3., 5. ve 6. madde) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin ...

 8. Önemli Hususlar

  ...

 9. S.S.S

  ...

 10. İletişim

  TÜBİTAK - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Atatürk Bulvarı No:221 06100 Kavaklıdere/ANKARA E-posta:  teydeb@tubitak.gov.tr ...

Sayfalar