Hata mesajı

Aradığınız sayfa bulunamıyor. Sizin için gruplar arge esgudum dergi 2005 terimiyle bir arama gerçekleştirildi.

Aradığınız sayfa bulunamıyor

 1. Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

  Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi belgesine ulaşmak için tıklayın. ...

 2. Ulusal Enerji Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri Çalıştayı Düzenlendi

  Başbakan’ın himayesi altına alınmış olup,  2010/101 no.lu BTYK kararı ile bu alanlara yönelik ulusal Ar-Ge ve ... Ekim 2010 tarihlerinde “Ulusal Enerji Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştayda, enerji alanı Ar-Ge ve yenilik ekseninde bütüncül bir şekilde ele alınmış ve çalıştay sonrasında ...

 3. Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri Çalıştayı Düzenlendi

  Başbakan’ın himayesi altına alınmış olup,  2010/101 no.lu BTYK kararı ile bu alanlara yönelik ulusal Ar-Ge ve ... Ekim 2010 tarihlerinde “Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştayda, su alanı Ar-Ge ve yenilik ekseninde bütüncül bir şekilde ele alınmış ve çalıştay sonrasında strateji ...

 4. Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri Çalıştayı Düzenlendi

  Başbakan’ın himayesi altına alınmış olup,  2010/101 no.lu BTYK kararı ile bu alanlara yönelik ulusal Ar-Ge ve ... Ekim 2010 tarihlerinde “Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştayda, gıda alanı Ar-Ge ve yenilik ekseninde bütüncül bir şekilde ele alınmış ve çalıştay sonrasında ...

 5. Enerji Üst Düzey Önceliklendirme Grubu Toplantısı Yapıldı

  çerçevede hazırlanan “ Ulusal Enerji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi ” Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23. ...

 6. Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı 2005-2010

  10 Mart 2005 tarihinde gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 11. Toplantısı’nda 2005/10 no.lu “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı 2005-2010” kararı alınarak: ... Strateji’nin amaç ve hedeflerinin uygulanmasında işe ortak olan tüm BT ve Ar-Ge aktörlerini içermektedir. Bu ...

 7. TÜBİTAK Desteklerinin İllere Göre Dağılımı (2005-2010)

  aracılığıyla sürekli izlenmiştir. BTP-UP 2005-2010’un stratejik amaçları, kamu tarafından sağlanan Ar-Ge ve ... TÜBİTAK Desteklerinin İllere Göre Dağılımı (2005-2010) BTYK’nın 10. toplantısında Bilim, Teknoloji ... Teknoloji Politikaları Uygulama Planı 2005-2010 (BTP-UP 2005-2010) hazırlanması kararı alınmış ve Türkiye ...

 8. T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

  Ülkemizde “Ar-Ge İndirimi”ne ilişkin; 1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 2. 5520 sayılı ... Kanunda ayrı ayrı düzenlemeler yapılmıştır. 193 sayılı Kanun’daki “Ar-Ge İndirimi” ile ilgili düzenlemeler 31.07.2004 tarihinden, 5520 sayılı Kanun’da yer alan “Ar-Ge İndirimi” düzenlemeleri ise 01/01/2006 tarihinden ...

 9. Süreç

  Ar-Ge İndiriminden Yararlanma Süreci ...

 10. Başvuru Formları

  1 Seri No’ lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “Ar-Ge Projesi” başlıklı doküman formatı ...

Sayfalar