Arama Sonuçları

 1. 1003 Programı 1. Aşamada Sık Karşılaşılan İade Nedenleri

  Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na sunulan 1003 Programı Birinci Aşama proje önerilerinin bilimsel değerlendirmeye alınmadan, ön değerlendirme sonucunda iade edilmesine yol açan nedenlerin bazıları aşağıda verilmektedir: “Elektronik Başvuru Çıktıs ...

 2. ARDEB 1003 Programı Kapsamında 18 Yeni Çağrı Açıldı

  Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından; 1003 Programı kapsamında; Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji, Gıda, Sağlık ve Su Öncelikli Alanlarında 18 yeni çağrı açıldı. Aşağıda detayları yer alan çağrılar kapsamında önerilecek proje başvurula ...

 3. ARDEB Projelerinde Görev Alabilme Limitlerinde Beklenen Artış Gerçekleşti

  Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar kapsamındaki projelerde görev alabilme limitlerinde önemli iyileştirmeler yapıldı. Yürütücü olmaya engel idari görevi olmayan diğer idari görevlilerin (*)  projelerde ...

 4. ARDEB 1003 Programı 1. Aşama Başvuru Sonuçları Açıklandı

  “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esaslarının” beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapıl ...

 5. ARDEB 1003 Programı 2. Aşama Başvuru Sonuçları Açıklandı

  “1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları” 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK)’nın görüşleri doğrult ...

 6. ARDEB Destekleri İstatistikleri Güncellendi

  TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), bünyesinde yer alan 3 müdürlük ve 10 araştırma destek grubu aracılığıyla Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji politikaları, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmı ...

 7. ARDEB Programlarına Başvuru Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı

  Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan; 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı , 3501- Kariyer Geliştirme Programı ve 1005- Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı’nın ...

 8. ARDEB Online Başvuru Sistemi Açıldı (2014-2.Dönem)

  ARDEB’in yürüttüğü destek programlarından; 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 3501-Kariyer Geliştirme Programı ve 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı’nın 2014 yılı 2. dönem elektronik başvuru ...

 9. ARDEB 1001 ve 3501 Programlarında Yapılan İyileştirmeler

  Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen "1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" ve "3501 - Kariyer Geliştirme Programı" kapsamında gerçekleştirilen değişiklikler için lütfe ...

 10. Akademik Başarı Öyküleri Kitabı Yayınlandı

  TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji politikaları, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak TÜBİTAK Bilim Kurulu'nca onaylanmış yıllık programlar veya uzun vadeli hedefler doğrultusunda ünivers ...

Sayfalar