Arama Sonuçları

 1. ARDEB’in Değerlendirme Süreçlerinde Görev Alan Panelist ve Danışmanlarımıza Teşekkür Ederiz

  TÜBİTAK’ın proje değerlendirme süreçleri akademik liyakat ekseninde belirlenen panelistler ve danışmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan proje destek programları kapsamında K ...

 2. ERA-MIN-2 ERA-NET Cofund Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

  Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt a ...

 3. 1003-Öncelikli Alan Çağrılarının 2018 Yılı 1. Aşama Sonuçları Açıklandı

  “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5’inci maddesi çerçevesinde, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulları (ÇPDK) tarafından yapılan değe ...

 4. ACT ERA-NET Cofund Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

  ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” (Accelerating C CS T echnologies as a New Low-Carbon Energy Vector) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Güvenilir, temiz ve verimli enerji" kapsamında ...

 5. 1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2017-2 Dönemi 2. Aşama Sonuçları Açıklandı

  “1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön değerlendirme ve Çağrı Programı Danışma Kurulunun (ÇPDK) görüşleri doğrult ...

 6. ARDEB 1003 Programı Kapsamında 40 Yeni Çağrı Açıldı

  TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemek ...

 7. ARDEB Proje Başvurularının E-İmza ile Alınma Süreci Başladı

  Proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve proje başvurularında basılı kopya belge alınmaması amacıyla; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlanmıştır. Bundan böyle, ARDEB tarafınd ...

 8. Mevzuat

  Destekli Projelere İlişkin İdari ve Mali Esaslar Güncelleme tarihi:14.03.2019 TÜBİTAK Patent Destek ...

 9. Normal Doğum Yapmak Artık Çok Kolay

  Koltuğu, 8. Kore Dünya Kadın Buluşçular Fuarı’nda Altın Madalya’ya layık bulundu. Türk Patent Enstitüsü, patent başvurusunda bulunan kadın buluşçular arasından Dr. Ayşe Duman’ı buluşuyla Türkiye’yi ve Türk ...

 10. Eylem Önerisi Geliştirme Adımları

  akademisyenlere ve Ar-Ge çalışanlarına yönelik olarak patent eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması (Sorumlu Kurum: Türkiye Patent Enstitüsü; Zaman Aralığı: 2011-2016) Eylem önerilerinde aşağıdaki ...

Sayfalar