e-Başvuru

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Başvurular 9-27 Ekim 2017 tarihleri arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr internet adresinden yapılır. Başvuru, internet üzerinden yapıldıktan (online başvuru sistemi, başvurunun tamamlandığı mesajını verdikten) sonra sistem tarafından oluşturulacak PDF formatındaki Başvuru Formunun çıktısı alınarak imzalanması ve istenen belgelerle birlikte en geç 3 Kasım 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Grupları Başkanlığı (BİDEB)’na ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, belgeleri 3 Kasım 2017 tarihi mesai bitiminden sonra Kuruma ulaşan ve faksla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

a. T.C. Vatandaşı Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 1. Başvuru Formu (başvuru döneminde internetten doldurulup, PDF olarak çıktısı alınıp, imzalanacaktır),
 2. YGS, LYS ve Üniversiteye Yerleştirme Sonuç Belgelerinin fotokopisi ya da internet çıktısı, Adayın sınıf ve bölümünü gösteren, üniversitesinin öğrenci işleri biriminden alınmış öğrenci belgesinin aslı (ön kayıt belgesi geçerli değildir), Adayın üniversitesinin öğrenci işleri biriminden alınmış transkript belgesi (önceki yıllarda üniversiteye yerleşen öğrencilerden istenmektedir)
 3. Çift Anadal Programı (ÇAP)’na kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sureti (bu belge çift anadal bursuna başvuran öğrencilerden istenmektedir),
 4. Taahhütname (başvuru sırasında internetten alınabilecektir).
 5. Banka hesap bilgileri (Başvuru sahibine ait olacak)

b. Uluslararası Öğrencilerden İstenecek Belgeler*

 1. Başvuru Formu (başvuru döneminde internetten doldurulup, PDF olarak çıktısı alınıp, imzalanacaktır),
 2. Pasaportunun veya kimlik belgesinin fotokopisi,
 3. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına katılarak dereceye girdiğine ilişkin belge,
 4. Öğrenci belgesi,
 5. Lisans transkriptinin aslı veya onaylı sureti,
 6. Taahhütname,
 7. Banka hesap bilgileri (Başvuru sahibine ait olacak)

* Türkiye’de bir üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin; belgelerini son belge ulaştırma tarihine kadar BİDEB’e iletmeleri gerekmektedir. Henüz Türkiye’de bir üniversiteye kayıtlı olmayan öğrenciler ise bursun başlatılması aşamasında (bursa hak kazanılan tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Türkiye’de bir üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra) BİDEB’e iletilecektir.