Yükümlülükler

-A +A

Bursiyer desteklendiği sürece, üniversitesinin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş öğrenci belgesi ile transkriptinin aslını Ekim ve Mart aylarının 15. gününe kadar BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür. Öğrenci belgesinin güz döneminde Ekim, bahar döneminde Mart ayında düzenlenmiş olması esastır. Dersleri yıllık olan üniversitelerde eğitim gören bursiyerlerin yılda bir defa Ekim ayında düzenlenmiş öğrenci belgesi ve transkripti göndermesi, Mart ayında Ekim tarihli belgelerini göndermesi  yeterlidir. Belirtilen süre içinde, öğrenci belgesini ve transkriptini BİDEB’e ulaştırmayan bursiyerin bursu durdurulur. Belgelerin gönderilmesi halinde burs, belgelerin gönderildiği aydan itibaren tekrar başlatılır. Belgelerin 2 dönem üst üste gönderilmemesi halinde GYK kararıyla burs kesilir.

Bir aydan fazla süreyle yurt dışına çıkılması veya askerlik, doğum, hastalık gibi zorunlu sebeplerle kayıt dondurulması nedenleriyle burs ödemesinin durdurulması durumunda öğrenci belgesi ve/veya transkript gönderilmesi zorunlu değildir. Bu durumlarda öğrenci, her dönem (Mart/Ekim) yazılı bilgi vermek zorundadır.

Bursiyer, istendiğinde son dönemi içeren Transkript belgesini 15 gün içinde BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür.

Bursiyer, adında, soyadında, iletişim bilgilerinde, öğrenciliği ile ilgili kayıt dondurma, kayıt sildirme, üniversite ve/veya bölüm değiştirme, yurt dışına gitme, mezun olma ve benzeri her türlü değişikliği 15 gün içinde BİDEB’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Yükümlülüklerini verilen sürede yerine getirmeyen bursiyerin bursu durdurulur. GYK kararı ile kesilir.

Çift ana dal programını başarıyla tamamlamama durumunda kendisine ödenen son dönem çift ana dal bursu geri alınır.

DİĞER

TÜBİTAK’ın yurt içi lisans bursiyeri olup da lisans öğrenimini normal süresinde başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine ara vermeksizin lisans eğitimi gördükleri alanda (bölüm/program) üniversitelerin ilgili bir bölümüne /programına kayıt yaptırmak şartıyla TÜBİTAK tarafından o yıl ilan edilen yurt içi lisansüstü burs programlarının (Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı/Uluslararası Lisansüstü Burs Programı) başvuru ve burs verilme koşullarını sağladıkları takdirde yurt içi lisansüstü bursiyeri olabilirler.

Yurt İçi Lisans Burs Programı Yürütme Kural ve İlkeleri’nde ve İlanda belirtilmeyen özel durumlarda, GYK’nın kararları uygulanır.