TÜBİTAK SAGE’den Uluslararası Katılımlı “Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu”

-A +A

TÜBİTAK SAGE tarafından, 1-2 Kasım 2017 tarihlerinde, Ankara’da, uluslararası katılımlı “Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum ile özelde milli mühimmatların uçak platformlarına (savaş uçağı, insansız uçak vb.) sertifikasyon çalışmalarını ele almak, genelde ise bütün platformlara yük sertifikasyonunun metotlarını ortaya koymak, sektörde birliktelik oluşturmak ve sektöre yön vermek hedeflendi.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Müdürü Erdal Çakmak, sempozyumda yaptığı konuşmada, Enstitünün kuruluşundan bu yana birçok hava platformlarından atılan mühimmat sistemlerinin ve varyasyonlarının sertifikasyon süreçlerini yönettiğini belirterek, bu süreçlerde birçok testin başarılı şekilde icra edildiğini ve bu silah sistemlerinin envantere kabulünün sağlandığını söyledi.

TÜBİTAK SAGE'nin proje ihtiyaçlarına yönelik, hali hazırda savunma sanayine hizmet eden test altyapılarına ve alanında uzman test ekibine sahip olduğunu vurgulayan Çakmak, "Bu başarı milletimizin, Türk savunma sanayinin, Enstitümüzün başarısıdır. Çalışmalarımızı değerlendireceğimiz, eksiklerimizi birlikte tartışacağımız ve test süreçlerinde bize destek olan yerli, yabancı sektör temsilcilerinin sunumlarını izleyeceğimiz bu güzel etkinlikten sonra umut ediyorum ki daha dinamik bir enerjiyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de konuşmasında, ulusal savunma ve güvenlik gereklerinin karşılanmasında teknolojik bağımsızlığın önemli bir konuma geldiğini söyledi. Savunma sanayisinde ana yüklenici ve sayıları hızla artan alt yükleniciler arasında bir ekosistem oluştuğunu belirten Tüfekçi, "Bu ekosistemin büyümesinde ve farkındalığın artmasında, ikincisi düzenlenmekte olan Yük Sertifikasyonu Sempozyumu'nun katma değer sağlayacağı kanaatindeyim" dedi.

Savunma sanayisinde ana yüklenici ve sayıları hızla artan alt yükleniciler arasında bir ekosistem oluştuğuna işaret eden Tüfekçi, şunları söyledi: "Bu ekosistemin büyümesinde ve farkındalığın artmasında ikincisi düzenlenmekte olan Yük Sertifikasyonu Sempozyumu'nun katma değer sağlayacağı kanaatindeyim. Bu sistem içine üniversitelerimizi, hem akademisyenlerimizi hem de yetişmekte olan gençlerimizi dahil etmenin ülke menfaatleri açısından elzem olduğunu değerlendiriyorum."

Sempozyumun İlki 2016 Yılında Yapılmıştı

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu”nda milli mühimmatların sertifikasyon çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca, uçuş test organizasyonu, eğitimi ve yönetimi, yeni nesil veri toplama ve depolama sistemleri, yeni nesil veri iletişim sistemleri, test emniyeti ve risk değerlendirmesi, test pilotluğu, test mühendisliği ve test destek birimleri konuları ele alındı.

2016 yılında aynı tarihlerde birincisi düzenlenen sempozyum ile Yük Sertifikasyonu Testleri alanında çalışan uzman kişiler, seçkin temsilciler, yurtdışından konuklar, yöneticiler ve sektörün ileri gelenleri bir araya gelerek, Yük Sertifikasyonu Testlerine yönelik teorik ve uygulamadaki bilgilerin paylaşılıp tartışıldığı bir ortam oluşturdular.

03.11.2017