TÜBİTAK Heyetinin Kore Ziyareti

-A +A

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin başkanlığındaki heyet, Güney Kore’deki fonlayıcı kuruluşlar, araştırma merkezleri ve araştırma üniversitelerini ziyaret ederek ikili temaslarda bulundu. TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore Ulusal Araştırma Kurumu (NRF) Başkanı Prof. Moo Je Cho’nun daveti üzerine 14-21 Ekim'de gerçekleşen ziyaret kapsamında, ülkedeki akademik araştırmalar konusunda ana fonlayıcı kuruluş olan NRF ile 2004’ten beri yürüyen ikili iş birliği programının içeriğinin, konu odaklı ve özel sektörü de kapsayacak şekilde geliştirilmesi yönünde mutabık kalındı. Üniversite-özel sektör işbirliğinde insan kaynağı sorununa ve akademik araştırmaların ticarileşmesine yönelik yeni programlar hakkında detaylı bilgi alan heyet, Küresel Perspektifte Bölgesel İşbirliği Stratejileri temalı NRF Uluslararası Forumu’na katılım sağladı.

Heyetin, Güney Kore Teknoloji Geliştirme Enstitüsü’ne (KIAT) gerçekleştirdikleri ziyarette de 2018 yılında yoğunlaştırılması planlanan Türkiye-G.Kore inovasyon, işbirliği çalışmaları kapsamında, EUROSTARS ve EUREKA programları özelinde Türk ve Koreli özel sektör kuruluşlarının ortak başvuruda bulunmalarının daha fazla teşvik edilmesi yönünde aynı yıl bir çağrı açılması hususunda mutabakata varıldı. İkili işbirliği anlaşması kapsamında özel sektör ve akademi birliktelikleri konusunda yapılabileceklerin ele alındı. TÜBİTAK tarafından yürütülen ikili işbirliği programları ve Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destekleri hakkında bilgi verildi. TÜBİTAK heyetinin, Bilim ve Teknoloji Enstitüsünü (KIST) ziyaretinde de iki kurum arasındaki işbirliği mutabakat zaptı yenilendi. Ayrıca İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) ve Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (ULSAN) de ziyaret edilerek her seviyede işbirliği imkanları görüşüldü.

Merkeze bağlı farklı alanlarda uzmanlaşmış 8 araştırma enstitüsünden Beyin Araştırmaları, Robotik ve Medya Enstitüleri ziyaret edilerek çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirildi. Açıklamaya göre, yenilenen mutabakat zaptı ile KIST ile Türkiye arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmesinin yanı sıra, söz konusu araştırma merkezi ile eşgüdüm halinde faaliyet gösteren Güney Kore Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (UST) TÜBİTAK tarafından seçilerek önerilecek 5 Türk yüksek lisans ve doktora öğrencisi istihdam edilecek.

26.10.2017