Türkiye ile Katar Yeni Çağrılar Açmaya Hazırlanıyor

-A +A

Kurumumuz ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National Research Fund - QNRF) arasında 2015 yılından itibaren bilimsel ve teknolojik işbirlikleri kapsamında görüşmeler sürdürülmekte olup iki ülke arasında olası işbirliği alanları belirlenmeye çalışılıyor. Bu görüşmelerin bir sonucu olarak TÜBİTAK-QNRF işbirliğindeki ilk çağrı ‘Siber Güvenlik’ alanında açıldı ve çağrı ile iki ülkenin hem akademisi hem de sanayisinin ortak katılımının olduğu projelerin desteklenmesi hedeflendi.

4 Ekim 2017-8 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuruya açık olan çağrı kapsamında, hem çağrının duyurulması için QNRF tarafınca düzenlenen “Açılış Etkinliği”ne katılmak hem de Katar’daki muadil kuruluşlarla görüşmek üzere Kurumumuz Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu başkanlığında bir heyet 9-11 Ekim 2017 tarihlerinde Katar’daki ilgili kurum ve araştırma merkezlerine ziyaretler düzenledi.

9 Ekim 2017’de gerçekleşen ve Katar İçişleri Bakanlığı, Katar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, Katar Üniversitesi gibi kurumlardan üst düzey katılımın olduğu Açılış Etkinliği’nde Başkan Yardımcımız Dr. Hasekioğlu ile Katar Vakfı (Qatar Foundation) Ar-Ge’den sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Hamad el-İbrahim konuşmalar yaptı. Dr. Hasekioğlu konuşmasında günümüzde artık sadece akademinin ya da sadece sanayinin olduğu işbirliklerinin yetersiz kaldığına ve günümüz şartlarının ve problemlerinin bu ikisi arasında işbirlikleri oluşturmayı zorunlu hale getirdiğine değindi. Dr. el-İbrahim ise bu çağrının sadece bir başlangıç olduğunu kaydederek sektörler arası ortaklıkların bilim ve teknoloji alanında daha büyük bir etki ve fayda yaratabileceğini ifade etti.

10-11 Ekim 2017 tarihlerinde ise, Kurumumuz heyeti Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF), Katar Bilim ve Teknoloji Parkı (QSTP), Katar Üniversitesi (QU), Hamad Bin Khalifa Üniversitesi altında görev yapmakta olan Katar Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (QBRI), Katar Bilgi İşlem Araştırma Enstitüsü (QCRI) ve Katar Çevre ve Enerji Enstitüsü (QEERI) ile görüşmeler gerçekleştirdi ve olası işbirliği alanları ve yöntemleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

25.10.2017