3Rs (Replacement, Reduction, Refinement) Çalıştayı Duyurusu

-A +A

“3Rs (Replacement, Reduction, Refinement) ve 2D, 3D Karaciğer, Deri, Göz ve Bağırsak Modelleri” Çalıştayı araştırma ve medikal endüstride in vivo çalışmalarda deney hayvanı kullanımını azaltma, iyileştirme ve alternatif in vitro organ modelleri geliştirme konusunda stratejileri, pratik ve teorik yaklaşımları kapsamaktadır. Profesyonel uzmanlar alternatif 3D model sistemlerin laboratuvar uygulamalarını biyologlar, farmakolog, toksikolog, yaşam bilimleri araştırmacıları ve öğrencilere göstereceklerdir.

Eventbrite - Workshop on 3Rs & 2D and 3D Liver, Skin, Eye and Intestinal Regulatory Models

11.10.2017