EIG CONCERT-Japan Üçüncü Ortak Çağrı Başvuru Süreci Uzatıldı

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

EIG CONCERT-Japan Üçüncü Ortak Çağrı Başvuru Süreci Uzatılmıştır

Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu hedefleyen ve TÜBİTAK’ın Koordinatörü olduğu bir AB 7. Çerçeve Programı (7. CP) projesi olan CONCERT-Japan projesinin devamı niteliğinde olan European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan kapsamında “Food Crops and Biomass Production Technologies” alanındaki ortak çağrı 10 Subat 2016 tarihinde yayımlanmıştır.

EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrı kapsamında bu alanda çok ortaklı üç yıllık araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya proje önerisi sunmak için son tarih 27 Temmuz 2016’ya kadar uzatılmıştır. EIG CONCERT-Japan 2016 yılı ortak çağrısına, Japonya, Türkiye, Fransa, Almanya ve İspanya’dan araştırma fon kuruluşları katılmaktadır. Söz konusu çağrı çerçevesinde, Japonya’dan en az bir ve çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın katılımıyla oluşturulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenecektir. 27 Temmuz 2016 ’da kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak, https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/EIG_JC1JAPAN adresinde yer alan elektronik başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Çağrı ile ilgili detaylara ve çağrı metnine http://www.concert-japan.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Eşzamanlı Ulusal Başvuru Süreci:

  • EIG CONCERT-Japan uluslararası ortak çağrısına başvuran Türk tarafı ortakların TÜBİTAK 1509 veya 1001 programlarına eşzamanlı başvuru yapmaları gerekmektedir. Ulusal başvuru yapmayan ya da belgeleri eksik olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Özel sektör kuruluşlarının proje başvurularının TEYDEB 1509 programına; araştırma enstitüsü ve üniversite personeli olan araştırmacıların proje başvurularının ise ARDEB 1001 programına yapılması gerekmektedir.
  • TÜBİTAK 1509 programı kapsamında başvuru yapılacaksa projelerin 28 Temmuz 2016 saat 23.59’a kadar http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılması gerekmektedir.

 

* TÜBİTAK 1509 Programına ilişkin ayrıntılar için,

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

 

TÜBİTAK 1001 programı kapsamında başvuru yapılacaksa 28 Temmuz 2016’ya kadar ulusal proje öneri formu, TUBITAK bütçe formu ve araştırmacı CV’lerini e-posta yoluyla meltem.soydan@tubitak.gov.tr ve uidb@tubitak.gov.tr adresine ve basılı kopyaları ise 4 Ağustos 2016’ya kadar aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmeleri beklenmektedir.

Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK

TUBITAK-TOVAG

Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere
06100 ANKARA
T +90 312 298 12 64
meltem.soydan@tubitak.gov.tr

* TÜBİTAK 1001 Programına ilişkin ayrıntılar için,

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr

Çağrı ile ilgili iletişim için:

Genel Konular için:

Elif DOĞAN ARSLAN

T +90 312 298 14 16
www.tubitak.gov.tr
elif.doganarslan@tubitak.gov.tr
concertjapan@tubitak.gov.tr

ARDEB 1001 Programı icin:

Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK

TUBITAK-TOVAG
Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere
06100 ANKARA
T +90 312 298 12 64
meltem.soydan@tubitak.gov.tr

TEYDEB 1509 Programı icin:

Işık AŞAR

TEYDEB-BİYOTEG
Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere
06100 ANKARA
T +90 312 298 18 44
isik.asar@tubitak.gov.tr

06.09.2017