Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2015 Yılı Eylem Planı Hazırlandı

-A +A

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS)’nin 2015 Yılı Eylem Planı hazırlandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ın onayıyla yayımlanan plan 115 eylem içeriyor.

UBTYS 2011-2016’nın 2015 yılı eylem planına erişmek için tıklayınız.

İlgili BTYK Kararı:

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 [2010/201]

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Uygulama Planı 2011-2016’nın adının Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 olarak değiştirilmesine, UBTYS 2011-2016’nın onaylanmasına, UBTYS 2011-2016’da belirlenen stratejilerle ilgili eylemlerin BTYK Sekreteryası (TÜBİTAK) tarafından izlenmesine ve UBTYS 2011-2016 özelinde sekreterya tarafından kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasına; bu kapsamda UBTYS 2011-2016’nın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılması önerilen sistematiğin aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:

  • İlgili kurumlarca UBTYS 2011-2016’nın belirlenen stratejiler çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan eylemler, strateji belgesinin kabulünü takiben, 2011 yılı için,31 Ocak 2011’e kadar; diğer yıllar için 1 Kasım tarihine kadar TÜBİTAK’a gönderilir.
  • TÜBİTAK ilk aşamada, UBTYS 2011-2016’da belirlenen stratejiler ile ilgili kurumlardan gelen eylem önerilerini toplar. Sonrasında bu eylemler, TÜBİTAK koordinasyonunda kurumlar arası eşgüdüm içerisinde nihai haline getirilir ve Bilim ve Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanına sunulur.
  • Eylemler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından ilgili Bakanlıklar aracılığı ile kurumlara gereği için iletilir.
  • Eylemlere ilişkin gelişmeler sorumlu kurumlar tarafından her altı ayda bir  BTYK sekretaryasına (TÜBİTAK) bildirilir ve en yakın BTYK toplantısında raporlanır.
  • Bu süreç UBTYS 2011-2016 döneminde her yıl için tekrarlanır.
20.05.2015 Kurumsal, Politikalar, Ulusal BTY Stratejisi 2011-2016, Ulusal BTY Stratejisi 2011-2016