Çok Taraflı Programlar

Ülkemiz COST, NATO, OECD, KEİ gibi uluslararası kuruluş üyeliklerinin yanı sıra çeşitli uluslararası çok taraflı destek programlarının da taraf ülkeleri arasında yer almaktadır. Söz konusu programlarla ilgili koordinasyon TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilmektedir. 

TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çok taraflı programlar hakkında detaylı bilgi için linklere tıklayınız:
 

PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)

EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü)