İzleme

Türkçe

Yükümlülükler

  1. TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinliklerde Düzenleme Kurulu Başkanı Etkinlik Yürütücüsüdür. Etkinlik Yürütücüsüne gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname” Etkinlik Yürütücüsü tarafından imzalanıp BİDEB’e ulaştırılacaktır.

Destek Ödemeleri

DESTEK MİKTARI - ÖDEME ŞEKLİ

Desteklenen kişilerin yol giderleri, katılım ücreti ve harcırah/konaklama giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır. Desteklenen kişilerin yurt dışına gidiş ve dönüş biletleri Kurum’un ilgili birimi tarafından hazırlanır. 

Yükümlülükler

  1. TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinliklerde Düzenleme Kurulu Başkanı etkinlik Yürütücüsüdür. Etkinlik Yürütücüsüne gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname” Etkinlik Yürütücüsü tarafından imzalanıp BİDEB’e ulaştırılacaktır.

Yükümlülükler

  • Desteklenen kişiler, katıldığı etkinlik için verilen desteğe ait taahhütname, değerlendirme raporu, etkinlik katılım belgesinin aslı veya aslı gibidir onaylı kopyası, dizi pusulası ve ödemeye esas diğer belgelerin aslını etkinliğin

İzleme Formları

Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, taahhütname, değerlendirme raporu, etkinlik katılım belgesi ve harcama belgelerinin aslının (dizi pusulası, seyahat bileti, etkinlik katılım ücreti ve otel faturası) BİDEB’e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.

Destek ödemesinin gerçekleştirilmesi için bilimsel etkinliğin sonunda dizi pusulasına harcama belgelerinin asılları ile TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazının eklenmesi zorunludur.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme