İzleme

Türkçe

Yükümlülükler

  1. TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinlikler için, Etkinlik Koordinatörü/ Düzenleme Kurulu Başkanı’na gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname”  Etkinlik Koordinatörü/ Düzenleme Kurulu Başkanı tarafından imzalanıp BİDEB’e ulaştırılacaktır.

Destek Ödemeleri

DESTEK MİKTARI - ÖDEME ŞEKLİ

Desteklenen kişilerin yol giderleri, katılım ücreti ve harcırah/konaklama giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır. Desteklenen kişilerin yurt dışına gidiş ve dönüş biletleri Kurum’un ilgili birimi tarafından hazırlanır. 

Yükümlülükler

  1. TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinliklerde Düzenleme Kurulu Başkanı etkinlik koordinatörüdür. Etkinlik Koordinatörüne gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname” Koordinatör tarafından imzalanıp BİDEB’ e ulaştırılacaktır.

Yükümlülükler

  • Destek alan kişilerin katıldığı etkinlik ile ilgili belgeleri, destek karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde BİDEB’e sunmaları gerekmektedir. Destek karar tarihinde henüz etkinliğe katılmamış olan başvuru sahipleri etkinlik bitiş tarihinden itibaren 15 iş günü içinde BİDEB’e sunmaları gerekmektedir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme