İzleme

Türkçe

Ödeme

Davet edilen bilim insanının Türkiye’ye geliş-dönüş yol masrafları karşılanabilir. Ayrıca, 4 haftaya kadar olan ziyaretlerde konuk bilim insanına gündelik ödenebilir. Uzun süreli (3–12 ay arası) ziyaretlerde konuk bilim insanının aylık yaşam giderlerine katkıda bulunmak üzere aylık en fazla 3.000,00 ABD Doları karşılığı TL destek verilebilir. Destek miktarları BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenir; uygun görülmesi ve talep edilmesi durumunda ise sağlık sigortası giderleri de kısmi olarak ödenebilir.

Destek süresi en çok toplam 12 aydır.

İzleme Formları

Bursiyerler her dönem başında enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş sınıfını ve bölümünü gösteren öğrenci belgesinin aslını ve o dönem alacağı dersleri gösteren belgeyi, dönem sonunda ise ağırlıklı not ortalamalarını gösteren belgenin (transkript) aslını, en geç Güz dönemi için Mart ayının, Bahar dönemi için Ekim ayının ilk 2 haftası içerisinde BİDEB’e iletmekle yükümlüdür.

Yükümlülükler

Bu Program kapsamındaki yükümlülükler aşağıda sayılmıştır:

Proje ekibi, sonuç raporunu projenin bitişinde ebideb.tubitak.gov.tr adresindeki ilgili yere yüklemekle yükümlüdür. Öğrenciler projelerini, destek kararı açıklandıktan sonra en geç lisans öğrenimlerini bitirmeden ve en geç bir yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Yükümlülükler

Rapor verme ve TÜBİTAK desteğini belirtme yükümlülükleri:
1) Bursiyer yurt dışı eğitimi sırasında aşağıdaki belgeleri süresi içinde düzenli olarak
BİDEB’e göndermeli veya e-BİDEB izleme sistemine yüklemelidir.
a) Her dönem başında öğrenci belgesi.
b) Ders döneminde ise her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamalarını gösteren belge
(transkript).
c) Her dönem sonunda yurt içindeki ve dışındaki doktora danışmanları tarafından
düzenlenen ve onaylanan ilerleme raporları.
ç) Burs süresinin bitiminden itibaren en geç 1 ay içinde çalışmaların sonuçlarını

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme