İzleme

Türkçe

İzleme Yöntemi

  1. Desteklenen araştırmacının destek kararının açıklandığı tarihten itibaren 12 ay içinde yurt dışına çıkarak çalışmalarına başlaması gerekmektedir. 12 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez.
  2. Uçak bileti, bursiyere TÜBİTAK tarafından gönderilmektedir. Uçak bileti işlemleri için; http://seyahat.tubitak.gov.tr adresine bursiyerin ve varsa eşinin bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

Yükümlülükler

  1. Bursiyer, destek kararının açıklanmasından itibaren 12 ay içinde gerekli belgelerin asıllarını/onaylı suretlerini BİDEB’e ulaştırmak suretiyle bursunu başlatmakla yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan burs ve destekler için hak talep edilemez. Sağlık, doğal afet vb. mücbir sebepler ve GYK’nın kabul edeceği araştırmaya başlanılmasını engelleyen benzeri nedenlerle bursu başlatma işlemini tamamlayamayanların durumu, GYK tarafından ayrıca değerlendirilir. Mazereti kabul edilenlerin burs başlatma süresi en çok 6 ay uzatılabilir.

Banka Hesapları

T.C. Halk Bankası Kavaklıdere Şubesi  TR 62 0001 2009 1970 0005 0000 05 (TL)
T.C. Ziraat Bankası Güvenevler Şubesi TR 740 001 000 830 0602 8072 5004 (TL)
T.C. Ziraat Bankası Tunalıhilmi Şubesi TR 930 001 000 691 0636 0428 5001 (TL)
T.C. Vakıflar Bankası Merkez Şube

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme