İzleme

Türkçe

Bursların Başlatılması

Bursiyerlerin, kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren 12 ay içinde çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Bu süre içinde çalışmalarına GYK tarafından kabul edilecek geçerli bir mazeret (sağlık, ailevi sebepler, mücbir sebep vb.) öne sürmeksizin başlamayanların bursu başlatılmaz ve ilgili dönem için bursiyerlik haklarını kaybederler.

Yükümlülükler

  • Bursiyerin, yurt dışına çıkması, araştırmanın öngörülen tarihten önce bitirilmesi ya da araştırmaya herhangi bir nedenle ara verilmesi veya araştırmanın bırakılması gibi her türlü gelişme söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen 10 gün içinde bursiyer ve koordinatörün imzalarını taşıyan yazı ile BİDEB’e bildirilmek zorundadır. Belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle fazla ödemeye sebep olunması halinde yapılan fazla ödemeler faizi ile birlikte geri alınır.

İzleme Yöntemi

Desteğin Başlatılması

Desteklenmesine karar verilen araştırmacılar programın ilgili web sayfasında ilan edilir ve destek kararı araştırmacılar ile araştırmacıları istihdam edecek olan kurum/kuruluşlara bildirilir. Desteğin başlatılabilmesi için;

İzleme Yöntemi

Desteğin Başlatılması

Desteklenmesine karar verilen araştırmacılar programın ilgili web sayfasında ilan edilir ve destek kararı araştırmacılar ile araştırmacıları istihdam edecek olan kurum/kuruluşlara bildirilir. Desteğin başlatılabilmesi için;

İzleme Yöntemi

Desteğin Başlatılması

Desteklenmesine karar verilen araştırmacılar programın ilgili web sayfasında ilan edilir ve destek kararı araştırmacılar ile araştırmacıları istihdam edecek olan kurum/kuruluşlara bildirilir. Desteğin başlatılabilmesi için;

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme