İzleme

Türkçe

Yükümlülükler

  • Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında destek alan kişiler, katıldıkları eğitim ve araştırma faaliyetine ilişkin raporu Türkiye’ye döndükten sonra 20 gün içinde BİDEB’ e sunmak zorundadırlar.
     

Bursların Başlatılması

Bursiyerlerin kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Bursiyer hak etmiş olduğu bursu başlatabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin asılları ya da onaylı kopyaları evrak sırasına göre dosyalanmış şekilde TÜBİTAK BİDEB’e gönderilmelidir.

İzleme Yöntemi

Desteğin Başlatılması

Desteklenmesine karar verilen araştırmacılar programın ilgili web sayfasında ilan edilir ve destek kararı araştırmacılar ile araştırmacıları istihdam edecek olan kurum/kuruluşlara bildirilir. Desteğin başlatılabilmesi için;

İzleme Yöntemi

Desteğin Başlatılması

Desteklenmesine karar verilen araştırmacılar programın ilgili web sayfasında ilan edilir ve destek kararı araştırmacılar ile araştırmacıları istihdam edecek olan kurum/kuruluşlara bildirilir. Desteğin başlatılabilmesi için;

İzleme Yöntemi

Desteğin Başlatılması

Desteklenmesine karar verilen araştırmacılar programın ilgili web sayfasında ilan edilir ve destek kararı araştırmacılar ile araştırmacıları istihdam edecek olan kurum/kuruluşlara bildirilir. Desteğin başlatılabilmesi için;

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme