İzleme

Türkçe

Yükümlülükler

  • Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında destek alan kişiler, katıldıkları eğitim ve araştırma faaliyetine ilişkin raporu Türkiye’ye döndükten sonra 20 gün içinde BİDEB’ e sunmak zorundadırlar.
     

Bursların Başlatılması

Bursiyerlerin kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Bursiyer hak etmiş olduğu bursu başlatabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin asılları ya da onaylı kopyaları evrak sırasına göre dosyalanmış şekilde TÜBİTAK BİDEB’e gönderilmelidir.

Yükümlülükler

  • Bursiyerin, yurt dışına çıkması, araştırmanın öngörülen tarihten önce bitirilmesi ya da araştırmaya herhangi bir nedenle ara verilmesi veya araştırmanın bırakılması gibi her türlü gelişme söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen 10 gün içinde bursiyer ve koordinatörün imzalarını taşıyan yazı ile BİDEB’e bildirilmek zorundadır. Belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle fazla ödemeye sebep olunması halinde yapılan fazla ödemeler faizi ile birlikte geri alınır.

İzleme Yöntemi

Desteğin Başlatılması

Desteklenmesine karar verilen araştırmacılar programın ilgili web sayfasında ilan edilir ve destek kararı araştırmacılar ile araştırmacıları istihdam edecek olan kurum/kuruluşlara bildirilir. Desteğin başlatılabilmesi için;

İzleme Yöntemi

Desteğin Başlatılması

Desteklenmesine karar verilen araştırmacılar programın ilgili web sayfasında ilan edilir ve destek kararı araştırmacılar ile araştırmacıları istihdam edecek olan kurum/kuruluşlara bildirilir. Desteğin başlatılabilmesi için;

İzleme Yöntemi

Desteğin Başlatılması

Desteklenmesine karar verilen araştırmacılar programın ilgili web sayfasında ilan edilir ve destek kararı araştırmacılar ile araştırmacıları istihdam edecek olan kurum/kuruluşlara bildirilir. Desteğin başlatılabilmesi için;

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme