İzleme

Türkçe

İzleme Formları

  1. Destek kararı sonrası, taahhütnamesini BİDEB’e gönderen proje yürütücüsü adına açılmış hesaba destek miktarı yatırılır.
  2. Proje kapsamında demirbaş malzeme alımı yapılması durumunda, alınan malzemenin üniversite ayniyatına kaydı yapılır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme