İzleme

Türkçe

Yükümlülükler

Program kapsamında desteklenen Etkinlik Yürütücüleri aşağıda belirlenen yükümlülüklere uymak zorundadır:

a) Destek onay belgesi ekinde yer alan taahhütnamenin Etkinlik Yürütücüsü tarafından imzalanarak BİDEB’e ulaştırılması.

b) Katılımcıların imzasını taşıyan etkinlik katılımcı listesinin BİDEB’e ulaştırılması.

Yükümlülükler

  • Destek alan kişilerin katıldığı etkinlik ile ilgili belgeleri, destek karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde BİDEB’e sunmaları gerekmektedir. 
     
  • TÜBİTAK’ın diğer programlarından destek alanlar aynı etkinlik için bu programa başvuru yapamazlar. Aksi tespit edildiği takdirde, destek alan kişi aldığı desteğin tamamını kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.
     

Yükümlülükler

a) Lisansüstü eğitim için yurt dışına giden bursiyerin yurt dışındaki ev ve yazışma adreslerini, telefon numarasını, banka hesap ve IBAN numaraları ile elektronik haberleşme adreslerini 15 gün içinde BİDEB’e bildirmesi gerekir.
b) Bursiyer, onaylanan lisansüstü eğitim alanını ve öğrenim gördüğü üniversiteyi GYK’dan izin almadan değiştiremez.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme