İzleme

Türkçe

Yükümlülükler

Program kapsamında desteklenen Etkinlik Yürütücüleri aşağıda belirlenen yükümlülüklere uymak zorundadır:

a) Destek onay belgesi ekinde yer alan taahhütnamenin Etkinlik Yürütücüsü tarafından imzalanarak BİDEB’e ulaştırılması.

b) Katılımcıların imzasını taşıyan etkinlik katılımcı listesinin BİDEB’e ulaştırılması.

Yükümlülükler

  • Destek alan kişilerin katıldığı etkinlik ile ilgili belgeleri, destek karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde BİDEB’e sunmaları gerekmektedir. 
     
  • TÜBİTAK’ın diğer programlarından destek alanlar aynı etkinlik için bu programa başvuru yapamazlar. Aksi tespit edildiği takdirde, destek alan kişi aldığı desteğin tamamını kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.
     

Yükümlülükler

Rapor Verme Yükümlülüğü: Bursiyer her dönem sonunda, üniversiteye kayıt belgesini; notlarını ve aldığı dersleri gösteren belge (transkript) ile doktora eğitim çalışmasının seyrini belirten danışman yazısı ve izleme formunu BİDEB'e göndermek zorundadır. BİDEB, gönderilen bu belgeler ışığında bursiyerin çalışmalarını izler ve değerlendirir. Bu değerlendirmeye göre gerekiyorsa bursun devamına ya da kesilmesine karar verir. Bu belgeleri bir kere göndermeyen bursiyerin bursu durdurulur, daha sonra göndermesi halinde bursu ödemesi tekrar başlatılır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme