Yükümlülükler

-A +A
  1. Değerlendirme sonuçlarının açıklandığının TÜBİTAK web sayfasında duyurulmasını takip eden en çok bir yıl içinde ve her hâlükârda lisans öğrenimlerini bitirmeden sonuç raporunu, harcama belgelerini ve varsa demirbaş kaydını sisteme yüklemek.
  2. Proje Sonuç Raporunu TÜBİTAK sistemine yükledikten sonra, kendisi (varsa proje ortakları) ve akademik danışmanı tarafından imzalanmış Sonuç Raporu Formu’nu en geç 20 gün içerisinde BİDEB’e ulaştırmak.