TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Kurumun görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynaklarının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin iş tanımlarının güncellenmesi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi çalışmaların objektif kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumlu birimdir.

Salim KAHRAMANOĞLU
İnsan Kaynakları Daire Başkan V.

Abdullah BAKAL
Özlük İşleri Müdürü

Murat UYSAL
Eğitim ve Gelişim Müdür V.

Melek KORKMAZ
İnsan Kaynakları Planlama Müdürü

Yönetici Asistanı
Tel: 0(312) 298 17 11
E-Posta: insan.kaynaklari@tubitak.gov.tr

Adres:
TÜBİTAK İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Atatürk Bulvarı No: 80 - 06100 Kavaklıdere / ANKARA
Tel: 0(312) 298 17 11
Faks: 0(312) 427 68 17
E-Posta: insan.kaynaklari@tubitak.gov.tr