Tanıtım Materyalleri

1501- 1507 Çağrı Süreci Sunumu

1501- 1507 Çağrı Süreci Sunumu

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri ve Öncelikli Teknoloji Alanları Ar-Ge ve Yenilik Konuları Sunumu

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri ve Öncelikli Teknoloji Alanları Ar-Ge ve Yenilik Konuları Sunumu

                     TEYDEB

 

TEYDEB BAŞARI HİKAYELERİ KİTABI

 

 

TEYDEB Tanıtım Broşürü

TEYDEB Tanıtım Broşürü


 

BiGG Tanıtım Broşürü

TEYDEB EĞİTİM VİDEOLARI

Proje Hazırlayanlara Yönelik Eğitim Videoları
TEYDEB Destekleri
Ar-Ge ve Yenilik Kavramları
Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi Ve Yenilikçi Yönü
Proje Planı Ve Kuruluş Altyapısı
Proje Çıktısının Ekonomik Yarara Dönüşebilirliği
Proje Bütçesi

Ödeme Süreçlerine İlişkin Eğitim Videoları
 
Transfer Ödemeleri

Mali Raporun Hazırlanmasına İlişkin Eğitim Videoları
Mali Raporun Hazırlanması ve TÜBİTAK'a Gönderilmesi
Giderlere Dayanak Oluşturan Belgeler ve Gider Formları
Gider Formları ve Belgeler
Personel Giderleri
Seyahat Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Giderleri
Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşlere Ait Giderler
Hizmet Alımları
Malzeme Giderleri ve Stoktan Kullanılan Malzemelerin Beyanı
Proje Dönemsel Toplam Giderler Tablosu
Ar-Ge Ek Destek ve Mali Performans Bilgileri (AGY331)
Sık Yapılan Hatalar
Yeminli Mali Müşavirler İçin Kontrol Listesi

TEYDEB Eğitim Sunumları

 
DESTEKLENEN FİRMA LİSTESİ 2012-2018 (Bankalar ve girişim/risk sermayesi şirketlerinin teknoloji tabanlı şirketlere yatırım tercihlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.)