TÜBİTAK’tan Temel Bilimler Çalıştayı

-A +A

TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, temel bilim alanlarında TÜBİTAK'ın sağladığı mevcut destek ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve ülkemizde temel bilimin daha ileriye taşınmasına yönelik strateji önerileri geliştirilmesi ana gündem maddelerini oluşturdu.

Toplantının açılışını gerçekleştiren Başkanımız sunumunda, TÜBİTAK’ın temel bilimler alanında sağladığı destekler ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgilendirme yaparak, ülkelerin temel bilim alanlarındaki durumlarına ilişkin güncel karşılaştırmalı analizleri paylaştı. 

Sunumunda temel bilimlerin teknolojik gelişime yaptığı katkının ve özellikle yüksek teknoloji için öneminin altını çizen Prof. Dr. Hasan Mandal, temel bilimlerle ilgili insan kaynağının ve dolayısıyla nitelikli bilgi çıktısını artırmak için büyük çaba içinde olduklarını vurguladı.

Temel bilimlerin ülkemizde desteklenmesinin öneminin farkında olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Hasan Mandal, “2014-2018 yılları arasında toplam bütçesi 686 Milyon TL olan 2357 proje destekledik. Temel bilimler alanındaki projelere ilişkin desteklenme oranı %22.5 ve bu oran akademik Ar-Ge projelerinin tümüne yönelik desteklenme oranının üzerinde.” dedi.  Ayrıca temel bilim alanları arasında başvurunun ve destek kararı verilen proje sayısının en yüksek olduğu alanın Fizik, başvuran projelerin kalitelerine ilişkin bilgi vermesi açısından, %23’lük bir oran ile en yüksek desteklenme oranına sahip temel bilim alanının ise Kimya olduğunu ekledi.

TÜBİTAK Başkanımızın açılış ve bilgilendirme sunumunun ardından çalıştay iki ayrı oturum halinde gerçekleştirildi. İlk oturumda TÜBİTAK’ın mevcut destek ve hizmetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, ikinci oturumda ülkemizde temel bilimin daha ileriye taşınmasına yönelik strateji önerileri görüşüldü. 

Oturumların ardından, ön plana çıkan ve görüş birliğine varılan önerilerin sunumu gerçekleştirildi. Prof. Dr. Hasan Mandal, gelen önerilerin hepsinin özenle dikkate alınacağını ve TÜBİTAK’ın gelecek planlamaları açısından önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

10.04.2019