TÜBİTAK Ödülleri Sahibi Bilim İnsanları ile Destek Programları ve Süreçleri Değerlendirildi

-A +A

“TÜBİTAK Öncü ve Anahtar Kurumdur”

TÜBİTAK 2016 ve 2017 yılları Bilim Ödülü ve Teşvik Ödülleri sahibi bilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, TÜBİTAK’ın gelecek dönem program ve süreçlere yönelik değerlendirme yapıldı.

“Birlikte Geliştireceğiz, Birlikte Başaracağız”

Programın açılışında konuşan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağı konularında uyguladığımız program ve süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Çığır açıcı araştırmaların desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak durumundayız. Araştırma ekosistemi oluşmaya, yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar almaya başladık. Bundan sonraki iyileştirme süreçlerini birlikte geliştireceğiz ve birlikte başaracağız” dedi.

Ar-Ge yoğunluğu bakımından Türkiye'nin istenilen seviyelere süratle yaklaştığını, 2006-2016 yılları arasında yüzde 69 oranındaki artışın önemli bir artış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hasan Mandal, toplam araştırmacı sayısının da aynı dönemde 1,8 katına çıkarak 100 bin rakamına çıktığını, bu araştırmacıların 27 bininin doktora ve üstü dereceli olduğunu ifade etti.

“Nitelikli Bilgi Çıktısını Geliştirmeliyiz”

Türkiye’de akademide nitelikli bilgi çıktısının istenilen düzeye çekilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini aktaran TÜBİTAK Başkanı, “TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB, BİDEB ve BİTO bünyesinde 2017 yılında toplam 84 bin 53 proje önerisi alındı ve 17 bin 122 projenin/kişinin desteklenmesine karar verildi. 2002 yılında aktarılan tutar 154 milyon TL iken 2017 yılında 11 kat artarak 1,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamlar rekor artışları ifade etmektedir” dedi.

TÜBİTAK’ın 29 farklı program ile yılda ortalama 15 bine yakın bilim insanı desteklediğini kaydeden Prof. Dr. Hasan Mandal, toplumda bilim ve teknoloji farkındalığının artırılması için bilim merkezlerinin desteklenmesine de devam edildiğini söyledi.

“Yüksek Teknoloji Grubuna Geçiş Sürecindeyiz”

Ülkemizin yüksek teknoloji grubuna geçiş hedefine odaklandığının altını çizen Prof. Dr. Hasan Mandal şunları söyledi: “Destek sistemi daha çok girdi odaklı tasarlanmış, çıktılar yeterince iyi ölçülmüyordu, süreçleri iyileştiriyoruz. Yüksek teknolojili ürünlerin prototipten üretime geçişine yönelik destekleri canlandırıyoruz. Desteklerde odaklanma ve ihtisaslaşmayı ön plana çıkarıyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde TTO’ların teknoloji transferi, ticarileştirme faaliyetleri konusunda önemli kararlar aldık. Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Strateji Belgesini de Kalkınma ve Stratejik planlar doğrultusunda hazırlıyoruz.”

“Ulusal Hedeflere Odaklanmış Nitelikli Bilgi ve Nitelikli İnsan”

TÜBİTAK Başkanı, “TÜBİTAK öncüdür ve anahtar kurum noktasındadır. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ticarileştirme faaliyetlerine daha fazla önem vereceğiz. Bu kapsamda hedef ve çıktı odaklı Ar-Ge konsorsiyum projelerinin desteklenmesine yönelik yeni destek programları geliştiriyoruz. Bu tip projelerde ara çıktılar üzerinden kontrol noktaları oluşturacağız. Odak alanlarda yetkin insan kaynağı kritik kitlelerini harekete geçirecek programları geliştiriyoruz. Temel Stratejimiz, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanmış nitelikli bilgi ve nitelikli insan olacaktır.

Özel sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleriyle, Üniversitelerimiz arasında kurumsal ve sürdürülebilirlik esaslı işbirliği oluşturmaya yönelik destek programları geliştiriyoruz. Bu kapsamda sanayi doktora programları ve üniversitelerde sanayi kürsülerinin oluşturulmasını teşvik edeceğiz.

Ayrıca bilimde öncü ve çığır açıcı araştırmaları desteklemeye yönelik bireysel mükemmelliği ön plana çıkaran yeni bir destek programı üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

Toplantıda Bilim ve Teşvik ödülü sahibi akademisyenler de mevcut destek programları süreçlerinde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini, ayrıca ülkemizin bilim ve teknoloji temelli gelişimi açısından yakın gelecekte ihtiyaç duyulacak programları dile getirdiler.

Toplantıya TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yanı sıra TÜBİTAK Başkan Yardımcıları ile 2016-2017 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü ve Teşvik Ödülleri sahibi bilim insanları katıldılar.

 

26.04.2018