Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

-A +A

"Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi" tanıtım etkinliği, 19 Ocak 2017 Perşembe günü  TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından The Green Park Hotel Ankara’da gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Başkanı  Prof. Dr. A. Arif ERGİN açılış konuşmalarında kamu yönetiminde dijital kabiliyet kazanımının önemine ve rehberlik mekanizmaları ile süreklilik sağlanmasının gerekliliğine değindi. Bununla birlikte dijital olgunluk modeli ve rehberliği çalışmalarının Kamu BT projelerinin başarısına olan katkısına vurgu yaptı.

Toplantıda ayrıca;

  • Güney Kore Uluslararası e-Devlet Bölümü Başkanı Sayın Ki Byoung KIM tarafından “Güney Kore’nin Dijital Devlet Olgunluğu Deneyimi” paylaşıldı,
  • TÜBİTAK BİLGEM YTE Proje Yöneticisi tarafından “Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi” tanıtım sunumu gerçekleştirildi,
  • Sayın Prof. Dr. Ho Yeol KWON tarafından “Güney Kore Dijital Devlet Olgunluğu için Rehberlik” çalışması hakkında bilgi paylaşıldı.

Proje kapsamında, Dijital Devlet (d-Devlet) alanında ülkemiz koşulları ile kamu kurumlarının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran ve uluslararası çalışmaları dikkate alan kurumsal Dijital Olgunluk Modeli geliştirildi ve bu yönde kurumsal dijital kapasitenin arttırılması amacıyla Model ile uyumlu İşletim ve Bakım Rehberi hazırlanmıştır. Dijital dönüşüm alanında ekosistem farkındalığının artırılması ve tecrübe paylaşımını sağlaması hedeflenen www.dijitaldonusum.gov.tr  portalı oluşturuldu.

Bu proje ile aynı zamanda 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda tanımlanan aşağıdaki eylemlere de katkı sağlanacaktır:

  • “E1.1.4-e-Devlet Ekosistemi Rehberlerinin Hazırlanması ve Güncellenmesi” eylemi
  • “E1.1.6-Ulusal e-Devlet Olgunluk Seviyesi Ölçümleme Mekanizmasının Oluşturulması” eylemi

İlerleyen dönemde, tüm yetkinlik alanlarını kapsayacak Rehberler hazırlanacak ve Rehberlik mekanizmaları kurulacaktır. Rehberlerin tüm paydaşlar tarafından erişilebilmesi ve yaygın kullanımı için www.dijitaldonusum.gov.tr portalı üzerinden ekosisteme açık hale getirilecektir. Ayrıca rehberlerin kullanımının yaygınlaşması için eğitim programları, toplantılar ve çalıştaylar düzenlenmesi öngörülmektedir.

Etkinliğe, Türkiye d-Devlet ekosistemi paydaşları arasında yer alan 202 kamu, özel sektör, üniversite ve STK temsilcisi tarafından katılım sağlandı.

 

Etkinlik ile ilgili daha detaylı bilgi ve sunumlara erişmek için tıklayınız.

20.01.2017