Denizlerimiz Mercek Altında

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliğinde yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi” kapsamında “I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu” Ankara’da yapıldı. Sempozyumun açılışına Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Müsteşar Yardımcıları Mücahit Demirtaş, Hayrettin Güngör ve Fatma Varank,  TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V. Erol Arcaklıoğlu, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü M. Mustafa Satılmış’ın yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlardan birçok üst düzey bürokratın yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından bilim insanları, araştırmacı ve temsilcilerden oluşan yaklaşık 300 kişi katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, denizlerimizin ticari, balıkçılık, ekolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan ülkemiz açısından değerli bir zenginlik kaynağı olduğunu belirterek, denizlerimizin kalite durumunun belirlenmesi ve ekosistem temelli bir yaklaşımla politikaların geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Ceylan, “Bakanlığımızca yürütülen Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi çerçevesinde bilimsel temele dayalı izleme ve değerlendirme çalışmaları uluslararası camiada da örnek olmuş ve takdir ile karşılanmıştır” dedi.

TÜBİTAK-MAM ve TAEK’in dahil olduğu 11 araştırma kurumu ve üniversiteden konusunda uzman 106 bilim insanının yer aldığı Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi dahilinde; denizlerimizi kirleten karasal kaynakların baskı ve etkilerinin tespiti, kirli ve temiz kıyı bölgelerinden alınan deniz suyu, deniz canlısı ve deniz tabanı örneklerinde metal ve organik kirleticilerin değişikliklerinin izlenmesi, kirliliğe karşı hassas kıyı sularımızda ötrofikasyonun izlenmesi ve bu alanların değerlendirilmesiyle denizlerimizin kimyasal ve ekolojik durumları hakkında ayrıntılı raporlar hazırlandı. 

28.12.2016