Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün 54. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

-A +A

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2023'te dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisi içerisinde yer almanın Türkiye'nin en büyük motivasyonu olduğunu belirterek, "Bu hedeflere ulaşmamızda şüphesiz bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki gelişmeler önemli ölçüde belirleyici olacaktır. TÜBİTAK da bu alanlardaki hedeflerin hayata geçirilmesinde kritik bir rol üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Özlü, TÜBİTAK'ın kuruluşunun 54. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, TÜBİTAK'ın Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik atılımında öncü kurumlardan olduğunu kaydetti.

Kurumun, ülkenin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde ve ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla görev yaptığını vurgulayan Özlü, TÜBİTAK'ın aynı zamanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek, bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak görevleri bulunduğuna işaret etti.

Özlü, "bilimin amiral gemisi" olarak nitelendirdiği TÜBİTAK'ın bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla, paylaşımcı, yönlendirici ve katılımcı yaklaşımlarla, toplumun ekonomik, sosyal ve çevresel yaşam kalitesinin çağdaş uygarlık düzeyine kavuşmasına hizmet eden, alanında uluslararası etkinliğe sahip bir kurum olma vizyonunu benimsediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "TÜBİTAK, 2023 hedefleri doğrultusunda, nitelikli Ar-Ge yapan bir kurum olmanın yanında, özel sektörün Ar-Ge yapmasına destek olacak, yardımcı olacak bir kurum haline gelmeyi hedefliyor. Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini sürekli geliştiren TÜBİTAK, özel sektöre öncülük ve rehberlik misyonunu da sürdürüyor. TÜBİTAK, kuruluşundan bugüne bilim ve teknoloji politikalarımızın oluşturulmasına, bu alanlardaki ekosistemin geliştirilmesine ve araştırma-geliştirme kapasitemizin artırılmasına büyük katkılar vermiş, ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik atılımlarının lokomotiflerinden biri olmuştur. Ülkemiz büyük hedefler peşinde koşarken 2023 yılında dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisi içerisinde yer almak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Bu hedeflere ulaşmamızda şüphesiz bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki gelişmeler önemli ölçüde belirleyici olacaktır. TÜBİTAK da bu alanlardaki hedeflerin hayata geçirilmesinde kritik bir rol üstlenmektedir."

TÜBİTAK'ın Ar-Ge çalışmalarıyla topluma teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturup, bilim ve teknoloji üzerinde çalışmaları olan vatandaşlara gerekli desteği verdiğine dikkati çeken Özlü, Kurumun akademik faaliyetleri önemli ölçüde destekleyip geliştirdiğini belirtti. 
Özlü, dünyada gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde en önemli ölçüt olan teknoloji ve bilimin Türkiye'deki teminatı olan TÜBİTAK'ın, toplumun kaliteli bir yaşam standardına kavuşması adına önemli bir rol üstlendiğini kaydederek, "TÜBİTAK, uyguladığı destek stratejileri ile Türkiye'deki tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilimci kişiliği ve araştırıcılığı özendirmektedir. Ayrıca toplumsal gelişmeyi sağlamak, dışa bağımlılığı kırmak için özel sektörün bilimsel ve teknolojik araştırmalarını da desteklemektedir." ifadelerini kullandı. 
 

 

 

24.07.2017