ARDEB Projelerinde ULAKBİM Süreci

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

ARDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında, desteklenmesine karar verilen projelerin bütçelerinde yüksek hesaplama gerektiren iş istasyonu bulunması ve projeyi değerlendiren panel tarafından iş istasyonu alımının uygun bulunması durumunda:

  • Yürütücülerden ardeb@ulakbim.gov.tr adresinden projede yapılacak çalışmalar için ULAKBİM altyapısının uygun olup olmadığı konusunda görüş alması istenir.
  • ULAKBİM kaynaklarının proje için uygun olması halinde, söz konusu iş için http://wiki.truba.gov.tr/ardeb adresinden hizmet alımı faturası alınarak ilgili Araştırma Destek Grubuna iletilir.

Ayrıca, proje yürütücüleri proje başvurusu bütçelendirme aşamasında (http://wiki.truba.gov.tr/ardeb) adresini kullanarak, aşağıdaki hususlara dikkat etmek koşuluyla hizmet alımı faturasını bütçeye ekleyebilirler:

  • Proje yürütücüsünün ihtiyaç duyduğu ve proje boyunca kullanacağı hesaplama/depolama kaynaklarını doğru olarak tanımlayabilmesi proje maliyeti açısından büyük önem taşımaktadır. Proje yürütücüsünün talep edebileceği hesaplama/depolama kaynakları ve ücretlendirme kriterleri http://wiki.truba.gov.tr/ardeb adresinden incelenmelidir.
  • Proje yürütücüsü, eğer mümkünse, kullanacağı toplam kaynağı CPU Time (İşlemci saat) veya Çekirdek/Sunucu sayısına göre tanımlamalıdır. Gerek duyulması halinde, ardeb@ulakbim.gov.tr adresinden yardım talep edilebilir.

Bilgilerinize sunarız.

29.01.2015 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları