Destekler

Türkçe

Eskişehir'e Bilim Merkezi Açılması için İmzalar Atıldı

TÜBİTAK, Ankara, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Konya’dan sonra Eskişehir’e de bilim merkezi açılması için çalışmalara başladı. Eskişehir’e bilim merkezi açılmasını öngören protokol TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen arasında imzalandı.

Türkçe

TÜBİTAK 1007 Programında Değişiklikler Yapıldı

TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana, kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yürütülmekte olan TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programında (1007 Programı) revizyon yapılmıştır. Buna göre artık çağrılı sistem ile proje başvuruları doğrudan TÜBİTAK’a yapılacaktır. Yapılan revizyon kapsamında Programa ilişkin yönetmelik de yenilenmiştir.

Türkçe

2011 Yılı Eylül Dönemi Araştırma Projeleri Sonuçları

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

2011 Yılı Eylül Dönemi Araştırma Projeleri Değerlendirme Sonuçları

Türkçe

EuroNanoMed 2011 Çağrısı

EuroNanoMed 2011 Çağrısı

Nanotıp Avrupa Araştırma Alanı Ağı (ERA-NET: European Research Area-NET) Avrupa ülkelerinde  gerçekleşen nanotıp alanındaki araştırma çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulmuştur. EURONANOMED çatısı altında bulunan kuruluşlardan 14 tanesi; nanotıp üzerine çok taraflı araştırma projelerinin fonlanması için EuroNanoMed kapsamında açılacak 3. çağrının duyurulmasına karar vermiştir.

1. Amaç:

Türkçe

2010 Yılı Eylül Dönemi Araştırma Projeleri Sonuçları

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

2010 Yılı Eylül Dönemi Araştırma Projeleri Değerlendirme Sonuçları

Türkçe

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler