Destekler

Türkçe

2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenci, öğretmen ve bilim insanı/araştırmacıların ilgili alanlarda bilimsel ve güncel bilgileri edinmesine katkı sağlamak amacı ile yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinliklerine destek sağlanacaktır. 

2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Herhangi bir kurumda çalışan yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosya

2231 - TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.

TÜBİTAK ile Lindau Konseyi ve Vakfı arasında imzalanan ‘Mutabakat Zaptı’ çerçevesinde, Fizyoloji ve Tıp alanlarında Türkiye’de lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden üstün başarılı öğrenciler ile yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin ve doktora dereceli genç araştırmacıların, 2018 yılında 68.si düzenlenecek olan “Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantısı”na katılımları için destek ver

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurt Dışı Seyahat Desteği Programı'nın amacı Türkiye’ de kurulmuş olan tüzel kişiliklerin, AB Çerçeve Programlarına katılan diğer ülke ekipleriyle işbirliği yaparak ortak projeler oluşturmak amacıyla yapacakları yurtdışı seyahatlerin desteklenmesini sağlamaktır.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

TÜBİTAK’ın genel misyonu; “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır”. Bu misyona uygun olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı başlatılmıştır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler