LEAD ERA

-A +A
  1. e-Sağlık – Hastalar ve medikal servisler için ICT çözümleri. Telesağlık / evde bakım ve klinik bilgi sistemler
  2. Koruyucu Tekstil – Koruyucu dokumalar. Arama-kurtarma ekipleri, itfayeciler, spor gibi profesyonel veya amatör faaliyet kıyafetlerinde kullanılacak kumaşlar
  3. Akıllı Evler – Yaşam odaklı yaklaşımlar. Evler ve işyerleri için altyapı sistemleri. Isıtma-soğutma, havalandırma sistemleri, yaşlı ve bağımlı kişilerin hayatını kolaylaştıracak sistemler, enerji harcaması için yeni ölçme sistemleri vs.
  4. Geridönüşüm –Geridönüşüm, hammadde kullanımını ve atığı azaltarak enerji verimliliğine de katkı sağlamaktadır. Bu geniş ve çeşitlilikli alanda bir önemli pazar da elektrik ve elektronik atıklar olabilir.
  5. Biyo-temelli ürünler – Dönüştürülebilir hammaddelerin inovatif kullanımı. Bitki, ağaç gibi yenilenebilir, biyolojik hammaddelere dayalı tüketici ürünleri ve endüstriyel ürünler. Biyoplastikler, enzimler, ilaçlar vs.
  6. Yenilenebilir Enerjiler – Rüzgar, güneş, biyo, termal, dalga, gel-git, sıcakhava, su gücü, hidrojen ve yakıt hücreleri gibi konular.

 

İletişim Bilgileri:

Ferhat Güner
Bilimsel Programlar Uzmanı
TÜBİTAK
TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı)
ELOTEG (Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Grubu)
Tel: +90 312 468 53 00 / 1217
e-mail: ferhat.guner@tubitak.gov.tr

Web Adresi:http://www.leadera.net