ERA-IB-2

-A +A

ERA-IB-2 (ERA-Net for Industrial Biotechnology) ERA-IB-2 Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen, Endüstriyel Biyoteknoloji alanında yürütülen bir ERA-NET faaliyetidir. ERA-NET faaliyetleri ile ulusal ve bölgesel kaynaklar biraraya getirerek ve ortaklaşa proje önerileri oluşturarak çağrılar organize edilmektedir. ERA-IB-2 Projesi kapsamında Endüstriyel Biyoteknoloji alanında uluslararası yenilikçi Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Projelerin aşağıda belirtilen konulardan bir ya da birkaçını içermesi beklenmektedir:

  • Yeni ve daha verimli biyo-prosesler için enzim sistemleri geliştirilmesi
  • Metabolizma mühendisliği yardımıyla mikroorganizma geliştirilmesi ve sistem biyolojisi yaklaşımı
  • Yenilikçi down-stream (aşağı akım) prosesi
  • Yenilikçi fermantasyon prosesi ve biyo-katalitik prosesler, Örneğin; biyo-monomerler, oligomerler ve polimerler gibi platform kimyasallar
  • Biyokütleden biyolojik ürünler işleme (ayırma ve dönüştürme dahil)
  • Bitki ve hayvan hücrelerinden yeni ürünler elde etme                                                                            

Belirtilen bu konularda faaliyet gösteren ve ülkemizde yerleşik firmalar, TÜBİTAK’tan Ar-Ge yardımı kapsamında destek alarak proje ortağı ülkeler ile ortaklaşa proje önerisi sunabilmektedirler. Proje çağrıları ve değerlendirme süreci ile detaylı bilgi için http://www.era-ib.net internet adresini inceleyebilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Dilek ŞAHİN
Bilimsel Programlar Uzmanı
TÜBİTAK TEYDEB
Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu
Tel: 312 468 53 00 / 1918
e-posta: dilek.sahin@tubitak.gov.tr

Web Adresi:http://www.era-ib.net