CONCERT JAPAN

-A +A

TÜBİTAK koordinatörlüğünde yürütülen CONCERT-Japan ERA-NET projesi 2012 Eylül ayında “Verimli Enerji Depolama ve Dağıtım” (Efficient Energy Storage and Distribution) ile “Afetlere karşı Dayanıklılık” (Resilience Against Disasters) konularında ortak bir çağrı yayınlayacaktır. Ortak çağrıda Avrupa’dan minimum 2, Japonya’dan minimum 1 olmak üzere en az üç ortaklı bir konsosiyum yapısı beklenmektedir. 12 farklı ülkeden 15 fon kuruluşunun katılacağı çağrıda ülkeler arası fon aktarımı olmayacaktır. Her ülke ulusal kuralları uyarınca kendi araştırmacılarını destekleyecektir. 2 yıllık araştırma projelerinin destekleneceği çağrıda, bilimsel araştırmaların yanı sıra dolaşım ve ağ oluşturma için de bütçe ayrılması öngörülmektedir.

Söz konusu çağrıya Türk araştırmacıların başvuruları TÜBİTAK tarafından alınacak, 5 Mayıs 2012 tarih ve 208 sayılı Bilim Kurulu kararı gereğince ARDEB 1001 ile TEYDEB 1509 programları kapsamında desteklenecektir. İlgili Bilim Kurulu kararı gereğince TÜBİTAK tarafından çağrıya, kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesini de içerecek şekilde 1.200.000 Avro ayrılmıştır. Söz konusu çağrı Eylül 2012 başında açılacak ve Kasım 2012 ortasında kapanacaktır. Uluslararası bağımsız değerlendirme sürecini takiben Şubat 2013’te hangi projelerin fonlanacağına karar verilerek ilgili fon kuruşlarında sözleşme süreçleri başlatılacak ve Nisan 2013’te desteklenmesine karar verilen projeler başlatılacaktır.

İletişim Bilgileri:

Dr. Okan CENGİZ
Bilimsel Programlar Uzmanı
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere
06100 ANKARA

T +90 312 468 5300 - 4530

F +90 312 427 4305

www.tubitak.gov.tr

okan.cengiz@tubitak.gov.tr

Web Adresi:http://www.concertjapan.eu