1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

1511 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Kapsamında “Bilim Merkezi Sergilerinin Tasarımı ve Ürünlerinin Geliştirilmesi” başlık çağrı açılmıştır.

Çağrı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

1511 - SAB-ESAG-2016-2 1511SAB-BMED-2016-2 ve 1511-SAB-TANI-2016-1 kodlu çağrıların kapanış tarihleri uzatılmıştır.

1511-SAB-ESAG-2016-2 kodlu "Evde Hasta Bakımına Yönelik Biyomedikal Ekipmanların Geliştirilmesi" başlıklı, 1511-SAB-BMED-2016-2 kodlu "Kişiye Özel Cerrahi Planlama ve Eğitim Destek Simülatörlerinin Geliştirilmesi" başlıklı ve 1511-SABTANI-2016-1 kodlu "Doğum Öncesi ve Sonrası Tarama ve Tanı Kitleri" başlıklı çağrıların ön kayıt son tarihi 28 Temmuz 2017 17:30'dan 29 Eylül 2017 17:30'a ve çağrı kapanış tarihi 18 Ağustos 2017 17:30'dan 20 Ekim 2017 17:30'a kadar uzatılmıştır.

Çağrılara buradan ulaşabilirsiniz.

 
1511 PROGRAMIN KAPSAMI VE AMACI

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

  • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
  • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
  • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
  • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedeflenmektedir.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

DESTEKLEMEYE İLİŞKİN  BİLGİLERİ

  • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
  • Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir. 
  • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
  • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,
  • Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

 

1511-1003 KARŞILAŞTIRMASI

TÜBİTAK tarafından öncelikli alanlara yönelik özel sektörün yer alabileceği iki ayrı program bulunmaktadır.  1003 programı TÜBİTAK ARDEB tarafından, 1511 programı TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülmektedir.

1003 Programı ve 1511 Programı Arasındaki Farklar