Yükümlülükler

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
  • Destek alan kişilerin katıldığı etkinlik ile ilgili belgeleri, destek karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde BİDEB’e sunmaları gerekmektedir. Destek karar tarihinde henüz etkinliğe katılmamış olan başvuru sahipleri etkinlik bitiş tarihinden itibaren 15 iş günü içinde BİDEB’e sunmaları gerekmektedir.
  • TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Programından destek alan Bilim İnsanları aynı etkinlik için TÜBİTAK’ın diğer programlarından destek, v.b. alamaz. Aksi tespit edildiği takdirde, aldığı tüm desteğin tamamını kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.
     
  • Aynı etkinlik için TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınması halinde alınan destek tutarı TÜBİTAK’a bildirilmelidir. Bildirim yükümlülüğüne uyulmadığının tespiti halinde ödenen destek kanuni faizi ile birlikte geri alınır.