İzleme Formları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, taahhütname, değerlendirme raporu, etkinlik katılım belgesi ve harcama belgelerinin aslının (dizi pusulası, seyahat bileti, etkinlik katılım ücreti ve otel faturası) BİDEB’e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.

Destek ödemesinin gerçekleştirilmesi için bilimsel etkinliğin sonunda dizi pusulasına harcama belgelerinin asılları ile TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazının eklenmesi zorunludur.

Destek alan kişilerin etkinlik sonrası BİDEB’e iletmesi gereken belgeler:

 • Taahhütname (2018 yılı başvurularında destek kazananlardan istenecektir)
 • Dizi pusulası
   
 • Harcama belgelerinin (uçak, otobüs vb. seyahat bileti, kongre kayıt belgesi, otel faturası) asılları*
   
 • Adaya destek verilip verilmediğini ve etkinlik için izin aldığını gösteren, bağlı olduğu üniversitenin dekanlığı veya çalıştığı kurum/kuruluşun üst makamlarından alınmış resmi yazı** (Adaya kurumu tarafından destek veriliyorsa bu destek miktarı, Dizi Pusulası’nda beyan edilen harcamaların -yol, kayıt ve konaklama ücretleri- toplamından düşülür, kalan miktar TÜBİTAK tarafından ödenir. Ödenecek miktar TÜBİTAK tarafından kişiye çıkan destek üst limitinden fazla ise sadece üst limit tutarı kadar ödeme yapılır.)
   
 • Değerlendirme raporu
   
 • Etkinlik katılım belgesi (Aslı gibidir onaylı sureti yeterlidir.)

 

* Yol gideri kapsamında şehir içi ulaşım giderleri karşılanmaz. Uçak ve otel harcamalarına ilişkin rezervasyon aşamasını gösteren belgeler kabul edilmez.

**Kurum/kuruluşlardan temin edilen resmi yazıların asılları veya aslı gibidir onaylı suretleri gerekmektedir.

(Güncelleme tarihi 02.01.2018)