Değerlendirme Yöntemi

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılacak bilim insanlarına verilecek destek tutarı, BİDEB tarafından oluşturulan ve Kurum Başkanı tarafından onaylanan Komisyonlarca veya BİDEB’ce oluşturulan Jüri/Panel/Danışman görüşlerine göre belirlenir ve Başkanlık oluruna sunulur. 

Yapılacak incelemede;

  • Akademik özgeçmiş-toplantı konusu uyumu
  • Toplantının değeri
  • Katılımcının toplantıya katkıları
  • Katılımcının özgeçmişi (dil, yöntem bilgisi, yurt dışı tecrübesi) dikkate alındığında toplantının katılımcıya katkısı

kriterlerine göre değerlendirme yapılır. 

Kişilere verilecek destek miktarı etkinliğin yapılacağı ülkeye göre belirlenir. (Ülkelere göre destek miktarları)

Destekler Başkanlık olurundan sonra kesinleşir.