Başvuru Formları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur:

  1. Çevrimiçi başvuru formu
  2. Adayın özgeçmişi ve yayınlarının listesi (örnek özgeçmiş formu için tıklayınız);
  3. Katılımcının etkinlikte sözlü sunum yapacağını belirten bildiri kabul mektubu
  4. Bildiri tam metni, yoksa özeti. Dili İngilizce dışında başka bir yabancı dilde ise Türkçe özeti
  5. Varsa detaylı etkinlik programı veya etkinlik katılımcı listesi, yoksa bir önceki etkinliğin programı
  6. Adayın kurumundan veya başka bir yerden destek alıp almadığını belirten imzalı yazılı beyanı (Başka bir yerden destek alınması durumunda, başvuru sahibinin alacağı toplam destek miktarının, yapılan harcamaların-sadece yol, etkinlik kayıt ücreti ve konaklama-toplamından fazla olması halinde bu fazlalık TÜBİTAK tarafından verilecek destekten düşülür.)
  7. Yabancı dil puan belgesi (KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL/TOEFL) veya adayın araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışında lisansüstü eğitim aldığını gösterir diplomanın onaylı örneği
  8. Katılmak istenilen etkinliğin hakemli ve 3’üncüsünün düzenleniyor olduğunu gösterir belge (Ekran görüntüsü kabul edilmektedir.)

Yukarıdaki belgelerden sadece çevrimiçi başvuru formunun çıktısı TÜBİTAK BİDEB’e imzalı ve paraflı olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin http://ebideb.tubitak.gov.tr adresine çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir.

ÖNEMLİ NOT: Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, eksik veya yanlış belge ile yapılan, son belge gönderim tarihine kadar imzalı başvuru formu gönderilmeyen veya faksla yapılan başvurular kabul edilmez.

(Güncelleme tarihi 27.04.2017)