Tanımlar

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
Desteklenen Bilimsel Etkinlik Türlerine İlişkin Tanımlar: 
Bilimsel alanlarda üst düzeyde özgün yeniliklerin ilk kez açıklandığı, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu tartışmalı etkinlikler;
  • Kongre/Konferans: Belirli bir bilim dalında ya da bilim dallarında yapılan özgün araştırmaların, araştırmayı yapan kişilerce öteki bilim insanlarına sunulması amacıyla yapılan tartışmalı etkinliktir.
  • Sempozyum: Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı etkinliktir.
Desteklenmeyen Etkinlik Türlerine İlişkin Tanımlar:
  • Kurumsal Etkinlik: Etkinlik Bilim Kurulu üyeleri aynı kurum mensuplarından (aynı üniversite, bölüm, birim) veya farklı kurumlardaki belli kimlikleri olan üyelerden (aynı kişinin tez öğrencileri vb) oluşan,  Etkinlik Bilim Kurulu üyelerinin veya katılımcıların sınırlı sayıda kurumdan olduğu ve ülke genelinde değil, belirli bir bölgede veya kurumda toplandığı etkinliklerdir. Bu tür etkinlikler yurtdışından farklı kurumlardan üyeler bulunsa bile kurumsal etkinlik sayılır.
  • Kişisel Etkinlik: Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen etkinliktir. Etkinliğin kurumsal veya kurum dışı herhangi bir desteği bulunmamakta, öz geliri sadece kayıt ücretinden oluşmaktadır.