İzleme Formları

-A +A

Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, taahhütname, değerlendirme raporu, etkinlik katılım belgesi ve harcama belgelerinin aslının (dizi pusulası, seyahat bileti, etkinlik katılım ücreti ve otel faturası) BİDEB’e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.

Destek ödemesinin gerçekleştirilmesi için bilimsel etkinliğin sonunda dizi pusulasına harcama belgelerinin asılları ile TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazının eklenmesi zorunludur.

Destek alan kişilerin etkinlikten sonra  BİDEB’e iletmesi gereken belgeler:

  • Taahhütname (2018 yılı başvurularında destek kazananlardan istenecektir)
  • Dizi pusulası,
  • Harcama belgelerinin (etkinlik kayıt ücreti makbuzu/faturası*, konaklama faturası*) asılları
  • Adaya  destek verilip verilmediğini ve etkinlik için izin aldığını gösteren, bağlı olduğu üniversitenin dekanlığı veya çalıştığı kurum/kuruluşun üst makamlarından alınmış resmi yazı**, (Adaya kurumu tarafından destek veriliyorsa, başvuru sahibinin kurumu tarafından ödenen yol katılım ve konaklama desteği, yapılacak ödemeden düşülür varsa kalan miktar ödenir.)
  • Değerlendirme raporu
  • Etkinliğin konaklama ve iaşe giderlerinin katılım ücretine dâhil olup olmadığını gösteren belge (Bildiri kabul yazısından veya herhangi bir resmi kaynaktan web sayfası gibi edinilebilir)
  • Etkinlik katılım Belgesi (Aslı gibidir onaylı sureti yeterlidir.)

*Yazar kasa fişi fatura yerine kabul edilmez.

** Kurum/kuruluşlardan temin edilen resmi yazıların asılları veya aslı gibidir onaylı suretleri gerekmektedir.

Not: Yol ücreti için fatura ibraz edilmesine gerek yoktur. Ancak ödeme yapılabilmesi için bu kalemin dizi pusulasına girilmesi gerekmektedir.

(Güncelleme tarihi 02.01.2018)