İzleme Formları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Destek alan kişilerin etkinlikten sonra  BİDEB’e iletmesi gereken belgeler:

  • Dizi pusulası,
  • Harcama belgelerinin (etkinlik kayıt ücreti makbuzu/faturası*, konaklama faturası*) asılları
  • Adaya  destek verilip verilmediğini ve etkinlik için izin aldığını gösteren, bağlı olduğu üniversitenin dekanlığı veya çalıştığı kurum/kuruluşun üst makamlarından alınmış resmi yazı**, (Adaya kurumu tarafından destek veriliyorsa, başvuru sahibinin kurumu tarafından ödenen yol katılım ve konaklama desteği, yapılacak ödemeden düşülür varsa kalan miktar ödenir.)
  • Rapor Formu
  • Etkinliğin konaklama ve iaşe giderlerinin katılım ücretine dâhil olup olmadığını gösteren belge (Bildiri kabul yazısından veya herhangi bir resmi kaynaktan web sayfası gibi edinilebilir)
  • Etkinlik katılım Belgesi (Aslı gibidir onaylı sureti yeterlidir.)

*Yazar kasa fişi fatura yerine kabul edilmez.

** Kurum/kuruluşlardan temin edilen resmi yazıların asılları veya aslı gibidir onaylı suretleri gerekmektedir.

Not: Yol ücreti için fatura ibraz edilmesine gerek yoktur. Ancak ödeme yapılabilmesi için bu kalemin dizi pusulasına girilmesi gerekmektedir.