e-Başvuru

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Başvurular, internet üzerinden e-bideb.tubitak.gov.tr adresine online olarak yapıldıktan sonra (online başvuru sistemi, başvurunun tamamlandığı mesajını verdikten sonra) sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısının son sayfası imzalanıp geri kalan sayfaları paraflandıktan sonra en geç ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen hafta içerisinde (son mesai günü ve saatine kadar) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’na (BİDEB) ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Etkinlik başvurusu ilgili dönemin son başvuru tarihi mesai saati bitimi olan 17.30’a kadar yapılmalıdır. Mesai saati bitiminde sistem otomatik olarak kapanacağından başvuru işlemini sonlandırmak mümkün olmayacaktır.

Başvurular değerlendirme için panelist/danışmanlara online olarak gönderileceğinden, istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz doldurulması ve tümünün sisteme yüklenmesi zorunludur. Aksi takdirde yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, yanıltıcı beyan içeren, tüm belgeleri online başvuru sistemine eksiksiz olarak yüklenmeyen ve online müracaat dışında yapılmaya çalışılan başvurular işleme konulmaz.