Başvuru Koşulları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
 • Programa başvurunun, etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurtiçinde ikamet eden ve çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,
 • Ücretli Katılımcı sayısının en az 100, Toplam Katılımcı sayısının en az 500 olması, (Etkinlik tamamlandıktan sonra gerçekleşen katılımcı sayısının 500'ün altında olduğunun tespit edilmesi durumunda ise GYK kararıyla TÜBİTAK desteğinin tamamı iptal edilir. Varsa ödenmiş bulunan destek miktarı iptal bildirim tarihinden itibaren 20 gün içinde TÜBİTAK hesabına iade edilir.),
 • Etkinliğin “hakemli etkinlik” olması,
 • Katılımcıların en az 1/3'ünün yurtdışından olması,
 • Etkinliğin en fazla 3 yıl ara ile düzenli olarak yapılmış olması
 • Etkinliğin en az 4 üncüsünün yapılacak olması,
 • TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin etkinliğe ilave neler katacağının açıkça belirtilmesi,
 • Düzenleme Kurulu’nun yetkin bilim insanlarından oluşması ve TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması (Yurtdışında yaşayan ve çalışan yabancı kişilerin ARBİS üyesi olma zorunluluğu yoktur. Bu üyeler için özgeçmiş istenmemektedir. Yabancı düzenleme kurulu üyeleri için başvuru formları arasında bulunan " Yabancı Düzenleme Kurulu" formu doldurulacaktır),
 • Etkinliğin TÜBİTAK desteği olmaksızın da kesintiye uğramadan gerçekleştirilebilecek olması,
 • Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kendine özgü ve güncel bir internet sayfası olması, ( İnternet sayfalarındaki reklam, afiş, haber vb. duyurular özgün internet sayfası olarak kabul edilmez.)
 • Daha önce düzenlenmiş son 3 etkinliğin farklı ülkelerde düzenlenmiş olması,
 • Etkinlik Düzenleme Kurulu’ndan herhangi bir araştırmacının son 1 yıl içerisinde aynı etkinlik için destek almamış olması,
 • Son başvuru tarihi ile etkinliğin başlama tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük süre olması,