Başvuru Formları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur:
 
 • Online başvuru formu (Başvuru sahibi verileri online başvuru sistemine girdikten sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır),
 • Etkinlik programı. Program henüz kesinleşmemiş ise, bir önceki etkinliğe ait program ile başvurusu yapılan etkinlik için başvuran/seçilen bildiri, poster isimleri; kesinleşmişse, sunum yapacak kişi isimleri, davetli konuşmacılar ve onlara ait konu başlıklarının bulunduğu ayrıntılı bir liste yüklenmelidir.
 • Etkinlikle ilgili duyuru, afiş ve broşürler,
 • Etkinlik yürütücüsü ve Düzenleme Kurulu Üyelerinin yayın listelerini de içeren özgeçmişleri,
 • Diğer Kurum ve Kuruluşlardan sağlanan destekleri gösteren belge, (Bir format bulunmamaktadır),
 • Etkinliğin tahmini toplam bütçesini gösteren belge (Bir format bulunmamaktadır),
 • Etkinliğin Bilim Kurulu listesi,(Tanımlar kısmında yer alan ' Kurumsal Etkinlik ' tanımını okuyunuz )
 • Varsa Uluslararası Düzenleme Kurulu varsa listesi ve bir önceki etkinliğin belgeleri,
 • Daha önce düzenlenen son üç etkinliğin hangi ülkelerde yapıldığını gösteren belge(Önceki etkinliklerin resmi web sitelerinden çıktı, sonuç bildirgeleri veya diğer resmi belgelerden edinilebilir),
 • Etkinliğin en fazla 3 yıl ara ile ve en az 4 üncüsünün düzenli olarak yapıldığını gösteren belge (Önceki etkinliklerin resmi web sitelerinden çıktı, sonuç bildirgeleri veya diğer resmi belgelerden edinilebilir),
 • Etkinliğin TÜBİTAK desteği olmaksızın kesintiye uğramadan gerçekleştirilebileceğini taahhüt eden dilekçe,
 • Etkinliğin hakemli etkinlik olduğunu gösteren internet sayfası çıktısı veya internet sayfası adresi.
Yukarıdaki belgelerden sadece online başvuru formunun çıktısı, ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen 5 iş günü içerisinde TÜBİTAK BİDEB’e imzalı ve paraflı olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin sisteme online olarak yüklenmesi zorunludur. Online başvuru formu dışında istenen belgelerin çıktılarının BİDEB’e gönderilmesi durumunda hiç birisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.