Değerlendirme Yöntemi

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Başvuru koşullarına uyan destek talepleri, BİDEB’in belirlediği danışman/panelist/moderatör tarafından; etkinliğin bilimsel saygınlığı, yapılabilirliği, düzenleyicilerin yetkinliği ve kişiye/topluma/ülkeye yararı/etkisi kriterlerine göre değerlendirilir.

Değerlendirmeler sonucunda Grup Yürütme Kurulu tarafından desteklenmesi önerilen başvurulardan desteklenecek olanlar ile verilecek destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.