Başvuru Koşulları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

a) Programa başvurunun, etkinliğin Düzenleme Kurulu’nda yer alan, yurtiçinde ikamet eden ve çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,

b) Etkinliğin en az 100 katılımcı ile gerçekleştirilecek olması, (Etkinlik tamamlandıktan sonra gerçekleşen katılımcı sayısının 100'ün altında kalması durumunda TÜBİTAK tarafından verilmiş olan desteğin tamamı iptal edilecektir.)*

c) Etkinliğin “hakemli etkinlik” olması,*

ç) Etkinliğin en az iki yılda bir düzenleniyor olması,*

d) Etkinliğin en az ikincisinin düzenlenecek olması,*

e) Talep edilen desteğin etkinliğe katkısının açıkça belirtilmesi,

f) Etkinliğin TÜBİTAK desteği olmaksızın da kesintiye uğramadan gerçekleştirilebilecek olması,

g) Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kendine özgü ve güncel bir internet sayfasının olması, (İnternet sayfalarındaki reklam, afiş, haber vb. duyurular özgün internet sayfası olarak kabul edilmez.)

ğ) Etkinliğin geniş kitlelere duyurulması,

h) Düzenleme Kurulu’nun TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması (Yurtdışında yaşayan ve çalışan yabancı kişilerin ARBİS üyesi olma zorunluluğu yoktur. Bu üyeler için özgeçmiş istenmemektedir. Yabancı düzenleme kurulu üyeleri için başvuru formları arasında bulunan "Yabancı Düzenleme Kurulu" formu doldurulacaktır),

ı) Son başvuru tarihi ile etkinliğin başlama tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük süre olması,

i) Etkinlik Düzenleme Kurulu’ndan herhangi bir araştırmacının son 1 yıl içerisinde aynı etkinlik için destek almamış olması.

 

*Çalıştaylar için bu şartlar aranmaz