Başvuru Formları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
Başvuru sırasında istenecek belgeler
 
Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur:
 
a) Online başvuru formu (Başvuru sahibi verileri online başvuru sistemine girdikten sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.) ,
 
b) Etkinlik programı (Program henüz kesinleşmemiş ise, bir önceki etkinliğe ait program ile başvurusu yapılan etkinlik için başvuran/seçilen bildiri poster isimleri; kesinleşmiş ise, sunum yapacak kişi isimleri, davetli konuşmacılar ve onlara ait konu başlıklarının bulunduğu ayrıntılı bir liste yüklenmelidir.) , 
 
c) Etkinliğin hakemli etkinlik olduğunu gösteren internet sayfası çıktısı veya internet sayfası adresi,
 
ç) Etkinliğin daha önce düzenlendiğini gösteren belge (çalıştay hariç) (Önceki etkinliklerin resmi web sitelerinden çıktı, sonuç bildirgeleri veya diğer resmi belgelerden edinilebilir),
 
d) Etkinlikle ilgili duyuru, afiş veya broşürler,
 
e) Etkinlik yürütücüsü ve Düzenleme Kurulu Üyelerinin yayın listelerini de içeren özgeçmişleri,
 
f) Diğer Kurum ve Kuruluşlardan sağlanan destekleri gösteren yazı örnekleri (Bir format yoktur),
 
g) Etkinliğin tahmini toplam bütçesini gösteren belge(Bir format yoktur),
 
ğ) Etkinliğin Bilim Kurulu listesi, (Tanımlar kısmında yer alan ' Kurumsal Etkinlik ' tanımını okuyunuz )
 
h) Uluslararası Düzenleme Kurulu varsa listesi,
 
ı) Varsa bundan önce yapılan son etkinliğin belgeleri,
 
i) Etkinliğin TÜBİTAK desteği olmaksızında kesintiye uğramadan gerçekleştirilebileceğini taahhüt eden dilekçe,
 
 
Yukarıdaki belgelerden sadece online başvuru formunun çıktısı, ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen 5 iş günü içinde BİDEB’e imzalı ve paraflı olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin sisteme online olarak yüklenmesi zorunludur. Online başvuru formu dışında istenen belgelerin çıktılarının BİDEB’e gönderilmesi durumunda hiç birisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.