5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağlanmıştır.

Programın genel amacı, ilk ve ortaöğretim ile yükseköğretim kurumlarında okutulan dersler için Türkçe telif kaynakları artırarak ders materyali havuzunu genişletmek ve ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayacak ulaşılabilir kaynaklar üretmektir.

5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı kapsamında 2017-2018 döneminde çağrıya çıkılması planlanmamaktadır.

 

Video