4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

2017-2018 TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ ÇAĞRISI AÇILDI!

4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayınız.
Bilim ve Toplum Programları Çağrı Afişi için tıklayınız.

Proje başvuru sistemi Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.
(Elektronik imza süreci için bkz. Sayfa 37)

Elektronik Başvuru Başlama Tarihi 20 Kasım 2017
Elektronik Başvuru son tarihi 
 5 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

DUYURU: (20.11.2017)

Başvurular, Başbakanlık koordinasyonu ile kamuda yürütülen “Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi” çalışmaları doğrultusunda elektronik ortamda E-imza aracılığıyla yapılacaktır. Bu çerçevede; başvuru aşamasından önce bu aşamalarda imzası alınacak olan proje yürütücüsü, birim yöneticisi ve kurum / kuruluş üst düzey yetkilisinin mutlaka “Nitelikli Elektronik Sertifika" hizmeti sunan herhangi bir kuruluştan E-imza almaları gerekmektedir. 
     
Yürütücü, Proje Başvuru Sistemi üzerinde proje önerisini onayladıktan sonra E-imza süreci başlatılacak ve tüm E-imzaların son başvuru tarihi olan 22 Ocak 2018 saat 23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekecektir. Belirtilen son tarihe kadar E-imzaları tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmayacağından, proje başvuru onayının imza süreci de göz önünde bulundurularak son tarihlere bırakılmaması gerekmektedir.

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, Bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini artırmak, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla hazırlanan sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları ile tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi tercihen etkileşimli uygulamaları içermektedir.

4007 destek programına;

  • Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve / veya kuruluşlar başvurabilir.
  • TÜBİTAK tarafından desteklenen 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’nda proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum / kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

NOT: Başvurunun bilimsel değerlendirmeye alınabilmesi için, Arial 9 yazı tipinde hazırlanması ve toplamda 20 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca, sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğünün 20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir.

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR?

Başvuru, “http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr.” adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak çevrimiçi yapılacaktır. ARBİS hesabı olmayan başvuru sahipleri, http://arbis.tubitak.gov.tr adresinden hesaplarını oluşturabilirler. http://www.tubitak.gov.tr/4007 adresinde yer alan güncel proje öneri formunun doldurularak elektronik başvuru sistemine “.doc” ya da “.docx” formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Başvurunun sistem üzerinden tamamlanıp onay verilmesi için son tarih 22 Ocak 2018 saat 23:59’dur. Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması gerekmektedir. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopyada gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Başvuru şartlarınca gerekli olduğu durumda başvuru sistemine yüklenilmesi gereken diğer belgeler:

  • Destek Mektupları: Destek alınan ya da işbirliğine gidilen diğer kurum ve kuruluşlardan alınan belgeler imzalı olarak taratılıp başvuru sistemine yüklenilmelidir.
  • Kamu ve Belediye iştiraklerinin işlettiği özel bilim merkezlerinin başvurması durumunda son genel kurulda düzenlenen imzalı hazirun cetvelinin kurum yetkilisi tarafından "Aslı gibidir" onaylı fotokopisi başvuru sistemine yüklenilmelidir.
  • Kamu ve Belediye iştiraklerinin işlettiği özel bilim merkezlerinin başvurması durumunda ticaret sicil gazetesi örneği başvuru sistemine yüklenilmelidir.

 
Değerlendirme süreci ile ilgili belgeler:

Yönetmelik ve Esaslar:

4007 Bilim Şenlikleri Çağrı Logosu için tıklayınız.

İLETİŞİM:
bt4007@tubitak.gov.tr
forum.tubitak.gov.tr


Bilim ve Toplum Programları tanıtım sunumu için tıklayınız.

Kasım 2016 "4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı" çağrısı sonucu desteklenmesine karar verilen projeler için tıklayınız.